BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska), Strzelecka Agnieszka (Politechnika Koszalińska)
Title
Analiza dochodów gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej
Analysis of Farms Incomes in the European Union
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 413-422, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Wspólna Polityka Rolna, Gospodarstwa rolne, Dochody rolnicze, Rolnictwo
Common Agricultural Policy (CAP), Arable farm, Farm household income, Agriculture
Note
streszcz., summ..
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem artykułu jest porównanie dochodu uzyskiwanego przez gospodarstwa rolne w Polsce na tle Unii Europejskiej oraz ustalenie, na ile rodzaj produkcji rolnej determinuje wysokość osiąganego dochodu. Badania przeprowadzono na podstawie danych udostępnianych w ramach Europejskiego Farm Accountancy Data Network (FADN) System zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych gospodarstw rolnych. Objęto nimi towarowe gospodarstwa rolne z krajów Unii Europejskiej o wielkości ekonomicznej równej lub większej 2 ESU. W opracowaniu przeanalizowano zmiany w strukturze aktywów trwałych gospodarstw rolnych w latach 2004-2009 z uwzględnieniem ich typu rolniczego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to compare the structure of farm assets in Poland in comparison to other countries of European Union countries and check whether the type of farm production and localization determine the structure of farm assets. The study was based on data available by the European Farm Accountancy Data Network (FADN) - the system of collection and use of farm accountancy data. It involved farm goods from EU countries with an economic size equal to or greater 2 ESU. The authors analyzed the changes in the structure of farm assets in the period 2004-2009, taking into account the type of farming.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 1985 r. ustanawiająca wspólnotową typologię gospodarstw rolnych (85/377/EWG), DzU L 220 z 17.8.1985.
 2. Dębniewska M., Tkaczuk M.: Finanse przedsiębiorstw rolniczych, Akademia Rolniczo- Techniczna im. M. Oczapowskiego w Olsztynie, Wydawnictwo ART, Olsztyn 1997.
 3. Goraj L., Mańko S., Osuch D., Płonka R.: Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2009 roku. Część I. Wyniki standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2010.
 4. Goraj L., Mańko S., Sass R., Wyszkowska Z.: Rachunkowość rolnicza, Difin, Warszawa 2004.
 5. Goraj L., Mańko S.: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Difin, Warszawa 2009.
 6. Goraj L.: Pomiar dochodu z działalności gospodarstwa rolnego. Parametry i definicje. "Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i studia", 2008, nr 33.
 7. Idczak J.: Dochody rolnicze a polityka rozwoju regionalnego Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2001.
 8. Łęczycki K.: Poziom i dynamika zmian dochodu ogólnego gospodarstw rolniczych w latach 1995- 2001, [w:] Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, red. Adamowicz M., Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004.
 9. Marcysiak A.: Czynniki różnicujące sytuację dochodową gospodarstw rolnych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom VIII, zeszyt 1, 2006.
 10. Orłowska M.J.: Sytuacja dochodowa gospodarstw o różnym kierunku produkcji. "Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia" 2010, nr 9(2).
 11. Stępień S.: Sytuacja ekonomiczna gospodarstw trzodowych w Wielkopolsce w latach 1990- 2002, [w:] Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, red. Adamowicz M., Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004.
 12. Ziętara W.: Organizacja gospodarstw rolniczych, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1984.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu