BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bogacz Paweł (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Program motywowania klienta z sektora energetycznego podstawą budowy wartości przedsiębiorstwa górniczego w tej grupie odbiorców
Energy Sector Client Motivation Program as a Basis for Building Value of Mining Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 425-438, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Górnictwo węgla kamiennego, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Motywacje konsumpcyjne, Energetyka, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Hard bituminous coal mining, Enterprise management, Consumer motivation, Energetics, Value Based Management (VBM)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest porównanie dochodu uzyskiwanego przez goW pracy zaprezentowano wyniki obserwacji, analiz i przemyśleń autora służących konstrukcji systemu motywowania klientów przedsiębiorstw górniczych, stanowionych przez elektrownie i elektrociepłownie zawodowe. Metoda ta może stać się, zdaniem autora, fundamentem budowy strategii marketingowej kopalń węgla kamiennego w sektorze energetyki zawodowej, pozwalając na zwiększanie poziomu wartości tychże przedsiębiorstw. W budowie metody wykorzystano ideę marketingu relacyjnego, a proces analityczny oparto na analizie eksperckiej. Prezentację proponowanej metody uzupełniono przykładem obliczeniowym, w oparciu o badania przeprowadzone w grupie menadżerów wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego, odpowiadających za kontakty marketingowe i handlowe z firmami sektora energetyki zawodowej. (abstrakt oryginalny)

The paper presents construction of method used to build power plants' and heating plants' motivation system by coal mines. Author suggests that this method could be a base for making marketing strategies of mines. In the construction of this method the relationship marketing idea was used and the analytical process used expert analysis tools. At the end the results of using this method were presented. The author conducted the survey on a representative group of managers from multifactory mining company.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Black A., Wright Ph., Bachman J.E., Davies J.: W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy - Kształtowanie wyników działalności spółek, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2000.
  2. Bogacz B.: Pomiar poziomu atrakcyjności rynkowej elektrowni i elektrociepłowni zawodowych w Polsce dla potrzeb marketingowych producentów węgla kamiennego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.
  3. Golik-Górecka E.: Marketing business to business, Difin, Warszawa 2004.
  4. Gronroos F.: Idea of relationship marketing. Strategic Management. Concepts and applications, "European Journal of Operational Research" 1984, No. 26.
  5. Kotler Ph.: Marketing, Wyd. Rebis, Poznań 2005.
  6. Mazurek-Łopacińska K.Ł.: Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2001.
  7. McDonald M., Dunbar I.: Segmentacja rynku. Przebieg procesu i wykorzystanie wyników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
  8. Ostasiewicz W.: Metody ilościowe w ekonomii, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
  9. Szymura-Tyc M.: Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu