BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerniachowicz Barbara (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zasoby i ich znaczenie w kreowaniu wartości przedsiębiorstwaodbiorców
Resources and their Meaning in the Creation of the Enterprise Value
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 439-448, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Kapitał finansowy
Value Based Management (VBM), Creating company's value, Enterprise Resource Planning (ERP), Knowledge-based economy, Financial capital
Note
streszcz., summ..
Abstract
Możliwość zaspokojenia potrzeb materialnych i niematerialnych człowieka wiąże się z posiadaniem określonych zasobów oraz działań jednostkowych i zespołowych. Pozyskiwanie najwartościowszych zasobów, a następnie ich efektywne i skuteczne wykorzystanie, może być uważane za jeden z podstawowych celów decyzji zarządczych przedsiębiorstw. Organizacje prowadzące działalność gospodarczą w Gospodarce Opartej na Wiedzy skupiają się na tworzeniu swojej wartości. Współcześnie rośnie rola zasobów ludzkich oraz zasobów niematerialnych, ale tylko łącznie z kapitałem finansowym mogą budować wartość przedsiębiorstwa. W opracowaniu podjęto próbę przybliżenia istoty i znaczenia poszczególnych rodzajów zasobów w działalności przedsiębiorstwa oraz w kształtowaniu wartości organizacji. (abstrakt oryginalny)

The opportunity to meet material and non-material needs of each person is associated with the possession of certain assets and both individual and team-related activities. Getting the most valuable resources and then their efficient and effective utilization can be considered a fundamental objective of business management decisions. Organizations operating in the business sector on the basis of knowledge-based economy focus on creating its value. Nowadays, the meaning of human resources and intangible assets is increasing, but they can build enterprise value only together with the financial capital. This paper is intended to explain the nature and significance of particular types of resources in business and in shaping the value of organization.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baruk J.: Istota i struktura kapitału intelektualnego, "Gospodarka Narodowa" 2005, nr 1- 2.
 2. Brózda J., Czerniachowicz B.: Zasoby partnerskie i klienckie, [w:] Podstawy nauki o organizacji, red. S. Marek, M. Białasiewicz, PWE, Warszawa 2008.
 3. Brózda J., Marek S.: Zasoby i ich znaczenie w działalności przedsiębiorstwa, [w:] Podstawy nauki o organizacji, red. S. Marek, M. Białasiewicz, PWE, Warszawa 2008.
 4. Czerniachowicz B., Marek S., Szczepkowska M.: Zasoby i ich rola w działalności przedsiębiorstw, [w:] Elementy nauki o przedsiębiorstwie, red. S. Marek, Economicus 2008.
 5. Drucker P.: Przedsiębiorczość i innowacyjność, PWE, Warszawa 1991.
 6. Głuszek E.: Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 2004.
 7. Godziszewski B.: Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń 2001.
 8. Marek S.: Stosunki przedsiębiorstwa z innymi podmiotami gospodarczymi, [w:] Elementy nauki o przedsiębiorstwie, red. S. Marek, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 9. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A.: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa 2002.
 10. Obłój K.: Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001.
 11. Pierścionek Z.: Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 12. Przedsiębiorstwo partnerskie, red. M. Romanowska, M. Trocki, Difin, Warszawa 2002.
 13. Toffler A. i H.: Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Zysk i S-ka, Poznań 1999.
 14. Toffler A. i H.: Wojna i antywojna. Jak przetrwać na progu XXI wieku, PWE, Warszawa 1997.
 15. Williams J.R.: How sustainable is your competitive advantage?, "California Management Review" 1992, vol. 13.
 16. Woś A.: Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych, PWN, Warszawa 1995, s. 11.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu