BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dmitruk Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Relacje inwestorskie spółek notowanych na GPW w Warszawie w ocenie inwestorów instytucjonalnych
Institutional Investor's Assessment of Investor Relations for Public Companies Listed on WSE in 2011
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 449-458, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Relacje inwestorskie, Spółki giełdowe, Inwestycje finansowe, Inwestor instytucjonalny, Giełda
Investor relations, Stock market companies, Financial investment, Institutional investors, Stock exchange
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Istotą relacji inwestorskich (IR) jest komunikowanie się spółki notowanej na giełdzie lub zmierzającej do tego, z jej akcjonariuszami i potencjalnymi inwestorami oraz inwestorskim środowiskiem opiniotwórczym (analitykami i mediami). Podstawowe cele i jednocześnie pożądane efekty tej działalności to redukcja kosztu pozyskania kapitału, wyższa płynność akcji i wycena spółki oraz zwiększenie poziomu zaufania i reputacji przedsiębiorstwa. W artykule podjęto próbę oceny jakości relacji inwestorskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w 2011 roku na podstawie wyników badań przeprowadzonych wśród inwestorów instytucjonalnych. (abstrakt oryginalny)

The essence of investor relations (IR) of listed companies is to communicate with shareholders, potential investors and the investor community opinion leaders (analysts and the media). Basic objectives and desired outcomes of this activity are: reduction of the cost of capital, greater liquidity and valuation of the company and increase in the levels of trust and reputation. This article attempts to assess the quality of investor relations of companies listed on Warsaw Stock Exchange in 2011, based on the results of research conducted among institutional investors.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Andrzejewski M.: Rachunkowość a ujawnianie informacji przez spółki giełdowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  2. Niedziółka D.A.: Relacje inwestorskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  3. National Insitute of Investor Relations, www.niri.com.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu