BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Obszary i kierunki rozwoju współczesnego outsourcingu
Areas and Tendencies of Development of Contemporary Outsourcing
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 467-477, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Usługi, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Outsourcing, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa
Enterprise management, Services, Industrial enterprises, Outsourcing, Creating company's value
Note
streszcz., summ..
Abstract
Outsourcing jest jednym z narzędzi wykorzystywanych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa. Umożliwia redukcję kosztów, poprawę jakości tworzonych dóbr i świadczonych usług, redukcję czasu trwania cykli produkcyjnych, czy lepszego wykorzystania zasobów. Mimo dużego znaczenia i wagi outsourcingu, przedsiębiorstwa charakteryzują się ograniczoną skłonnością do przekazywania realizacji określonych funkcji innym podmiotom. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczące zakresu i kierunków rozwoju outsourcingu w przedsiębiorstwach przemysłowych. (abstrakt oryginalny)

Outsourcing is one of the instruments used in the process of enterprise value creation. It enables cost reduction, improvement of products and services quality, reduction of production cycle and proper use of recourses. Although outsourcing has a significant meaning, some enterprises are characterized by low tendency to transfer certain functions to be realized by other firms. This paper presents the results of research concerning the range and tendency of development of outsourcing in industrial companies.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arnold U.: New dimensions of outsourcing: a combination of transaction cost economics and the core competencies concept, "European Journal of Purchasing & Supply Management" 2000, No. 6.
 2. Barthelemy J.: The seven deadly sins of outsourcing, "Academy of Management Executive" 2003, Vol. 17, No. 2.
 3. Egger H., Falkinger J.: The distributional effects of international outsourcing in a 2 x 2 production model, "North American Journal of Economics and Finance" 2003, No. 14, Iss. 2.
 4. Ellram L., Billington C.: Purchasing leverage considerations in the outsourcing decision, "European Journal of Purchasing & Supply Management" 2000, Vol. 7, No. 1.
 5. Fill C., Visser E.: The outsourcing dilemma: a composite approach to the make or buy decision, "Management Decision" 2000, Vol. 38, No. 1/2.
 6. Gabryszak R.: Outsourcing w sektorze IT, "Przegląd Organizacji" 2006, nr 1.
 7. Gay C.L., Essinger J.: Outsourcing strategiczny, koncepcje, modele i wdrażanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 8. Jiang B., Belohlav J.A., Young S.T.: Outsourcing impact on manufacturing firms` value: Evidence from Japan, "Journal of Operations Management" 2005, Vol. 25, Iss. 4.
 9. Kakabades A., Kakabades N.: Trends in Outsourcing: Contrasting USA and Europe, "European Management Journal" 2002, Vol. 20, No. 2.
 10. Kotabe M.: Efficiency vs. Effectiveness Orientation of Global Sourcing Strategy, "Academy of Management Executive" 1999, Vol. 12, No. 4.
 11. Lucero C.: A relationship model between key problems of international purchasing and the postpurchase behavior on industrial firms, "Journal of Business &Industrial Marketing" 2008, Vol. 23, No. 5,
 12. Lysons K., Gillinham M.: Purchasing and Supply Chain Management, Prentice Hall 2003.
 13. Nogalski B., Wójcik-Karpacz A., Karpacz J.: Zastosowanie outsourcingu w kontekście poprawy pozycji konkurencyjnej małego przedsiębiorstwa, [w:] Restrukturyzacja w procesach rozwoju gospodarczego, red. C. Glinkowski, Kreos, Szczecin-Poznań 2006.
 14. Trocki M.: Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu