BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Byrka-Kita Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Szacowanie premii z tytułu kontroli na podstawie cen proponowanych w wezwaniach do sprzedaży akcji
Control Premium Measurement on the Basis of the Price Differences Between Market Price and Price Offered in Calls for the Sales of Shares in Voluntary Tender Offers
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 509-518, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
, Premia z tytułu kontroli, Wycena przedsiębiorstwa, Premia, Fuzje i przejęcia
, Control premium, Enterprise valuation, Bonus, Mergers and acquisitions
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule zaprezentowano klasyfikację podejść do pomiaru premii z tytułu kontroli, którą stworzono na podstawie analizy przeprowadzonych nad tym zagadnieniem badań. Następnie szczegółowo zaprezentowano podejście polegające na szacowaniu premii na podstawie różnicy pomiędzy ceną zaproponowaną w wezwaniu oraz ceną rynkową danego waloru przed lub po ogłoszeniu wezwania.(abstrakt oryginalny)

The main purpose of the paper is to present classification of the approaches to the control premium measurement, which was elaborated on the basis of the extensive literature review. Then the methodology based on differences between market price and price offered in calls for the sales of shares in voluntary tender offers was discussed in a greater detail. The paper can be regarded as an introduction to a broader discussion and analysis of premiums reflecting degree of control.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baker M.P., Pan X., Wurgler J.A.: A Reference Point Theory of Mergers and Acquisitions, NBER Working Paper Series, Vol. w15551, 2009, http://ssrn.com/abstract=1518744.
 2. Betton S., Eckbo E.B., Thorburn K.S.: Merger negotiations and the toehold puzzle, "Journal of Financial Economics" 2009, Vol. 91, Issue 2.
 3. Buszko M.: Premia akwizycyjna w Polsce na przykładzie fuzji i przejęć banków komercyjnych notowanych na GPW w Warszawie, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 974, 2003.
 4. Hagendorff J., Hernando I., Nieto M., Wall L.: What Do Premiums Paid for Bank M&As Reflect? The Case of the European Union, Working Paper Series (Federal Reserve Bank of Atlanta), 5, 2010.
 5. Hanouna P.E., Sarin A., Shapiro A.C.: Value of Corporate Control: Some International Evidence, USC Finance & Business Econ. Working Paper No. 01-4, 2001, http://ssrn.com/abstract=286787 or doi:10.2139/ssrn.286787.
 6. Jensen M.C., Meckling W.H.: Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics" 1976, Vol. 3, Issue 4.
 7. Lewandowski M., Kamiński M., Kulpa N., Olechowski W., Rybacki R., Strysik J., Steindel M.: Fuzje i przejęcia na tle tendencji światowych, WIG-Press, Warszawa 2001.
 8. Madura J., Ngo T.: Clustered Synergies in the Takeover Market, "Journal of Financial Research" 2008, 31, 4.
 9. Massari M., Monge V., Zanetti L.: Control Premium in Legally Constrained Markets for Corporate Control: The Italian Case (1993-2003), "Journal of Management and Governance" 2006, Vol. 10.
 10. Meeker L., Joy O.: Price Premiums for Controlling Shares of Closely Held Bank Stock, "Journal of Business" 1980, 53, 3.
 11. Mergerstat Control Premium Study 4th Quarter 2010, FactSet Mergerstat, LLC, 2011.
 12. Michalewski M., Palica Z.: Premia akwizycyjna na polskim rynku kapitałowym w latach 2000-2004, [w:] Zarządzanie finansami: Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 13. Nathan K., O'Keefe T.: The Rise in Takeover Premiums: An Exploratory Study, "Journal of Financial Economics" 1989, 23, 1.
 14. Nogalski B., Szymański M.: Akcjonariusze spółek wobec wezwania do sprzedaży akcji, "Przegląd Organizacji" 2004, nr 9.
 15. Piecek G.: Analiza wysokości premii za kontrolę na polskim rynku kapitałowym, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 991, Wrocław 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu