BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudek Mieczysław (Uniwersytet Zielonogórski), Wasylkowska Magdalena (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Wycena spółek sektora górniczego
Valuation of Mining Sector Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 541-552, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Górnictwo, Wycena przedsiębiorstwa, Metody wyceny przedsiębiorstwa
Mining sector, Enterprise valuation, Business valuation method
Note
streszcz., summ..
Abstract
Spółki kopalniane należą do rodziny spółek posiadających wyraźnie zaznaczoną specyfikę. W znacznym stopniu determinuje ona ich wycenę. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie odrębności podejścia i metod wyceny spółki kopalnianej w porównaniu do większości pozostałych spółek rynkowych. Na tle przedstawionych w artykule standardowych metod wyceny, wskazano na trudności z doborem odpowiednich metod dla spółek działających w swoistych uwarunkowaniach. W konsekwencji pokazano praktyczną przydatność doboru właściwej metody dla wiarygodnej wyceny spółki wydobywczej. (abstrakt oryginalny)

Mining companies belong to a family of companies with a distinct specificity. It determines the valuation of these companies to a large extent. The aim of this article is to present the distinctiveness mining companies valuation approach in comparison to other company types. Against the standard methods of valuation the difficulties with the selection of appropriate methods for companies operating in specific conditions were indicated. As a result, the practical usefulness of selecting a proper method for a reliable valuation of a mining company was shown.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. CIMVAL: Standards and Guidelines (Final Version) Standards and Guidelines for Valuation of Mineral Properties, Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum, Montreal Quebec, Canada 2003.
  2. Copeland T., Koller T., Murrin J.: Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, McKinsey & Company Inc., USA 2010.
  3. Damodaran A.: Ups and Downs: Valuing Cyclical and Commodity Companies, 2009.
  4. Frimpong S.: Evaluation of Mineral Ventures using Modern Financial Methods, Ph.D. Dissertation, University of Alberta, Edmonton, Canada 1992.
  5. JORC, The Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, Code and Guidelines 2004.
  6. Lilford, E.V., Minnit R.C.A.: Methodologies in the Valuation of Mineral Rights, "The Journal of South African Institute of Mining and Metallurgy" 2002.
  7. VALMIN Code: Code and Guidelines for Technical Assessment and/or Valuation of Mineral and Petroleum Assets and Mineral and Petroleum Securities for Independent Expert Reports (and Aide-mémoire to Assist in its Interpretation), issued by the Mineral Valuation Committee of AusIMM 1998.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu