BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołodziejczyk Miłosz (Doradztwo Ekonomiczne - Dariusz Zarzecki), Kaczorowski Marcin (Doradztwo Ekonomiczne - Dariusz Zarzecki), Piechota Przemysław (Doradztwo Ekonomiczne - Dariusz Zarzecki)
Title
Prognozowanie wielkości ekonomicznych w ramach wyceny przedsiębiorstwa
Financial Forecasting in Enterprise Valuation Practice
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 561-569, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Wycena przedsiębiorstwa, Prognozowanie, Szacowanie kosztów, Kapitał
Enterprise valuation, Forecasting, Costs estimation, Capital
Note
streszcz., summ..
Abstract
W niniejszym artykule dokonano syntetycznego omówienia podstawowych metod prognozowania kluczowych wielkości ekonomicznych w procesie wyceny przedsiębiorstwa. Ponadto zaprezentowano wyniki badań empirycznych, opartych o praktykę zawodową autorów. Przedstawiono strukturę wybranych wycen przeprowadzonych w latach 2008-2011 w podziale na metodę sporządzania prognoz oraz metodę szacowania kosztu kapitału. (abstrakt oryginalny)

This article synthetically describes the basic methods of financial forecasting in the process of enterprise valuation. Furthermore results of an empirical study based on the authors' professional practice were presented. In particular the structure of chosen valuations performed between 2008 and 2011 by financial forecasting method and cost of capital estimation method was described.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Copeland T., Koller T., Murrin J.: Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG- Press, Warszawa 1997.
  2. Damodaran A.: Valuing Young, Start-up and Growth Companies: Estimation Issuesand Valuation Challenges, Stern School of Business, New York University 2009.
  3. Equity Asset Valuation, praca zbiorowa, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2010.
  4. Hendry D.F.: Econometric modeling, Nuffield College, Oxford University 2000.
  5. Mauboussin M.J.: Common errors in DCF models, Mauboussin on Strategy, Legg Mason Capital Management 2006.
  6. Maugham S.: Financial planning, http://www2.accaglobal.com/archive/sa_oldarticles/36861.
  7. Pratt S.P.: Valuing a Business. The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies Irwin, USA 1996.
  8. Zarzecki D.: Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
  9. Zeliaś A.: Teoria prognozy, PWE, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu