BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalak Aneta (Politechnika Śląska)
Title
Ograniczenia modelu CAPM i alternatywne propozycje w zakresie wyceny kosztu kapitału własnego przedsiębiorstw górniczych
Limitations of CAPM and Alternative Suggestions Concerning the Cost of Equity Capital Estimation of Mining Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 583-593, tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Górnictwo, Kapitał własny, Model wyceny aktywów kapitałowych, Premia za ryzyko
Mining sector, Ownership capital, Capital Asset Pricing Model (CAPM), Risk premium
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule podjęto próbę oszacowania kosztu kapitału własnego z zysków zatrzymanych w przedsiębiorstwie górniczym. W pierwszej kolejności posłużono się modelem CAPM, który jednak ma wiele ograniczeń i nie zawsze daje racjonalne wyniki. W następnych krokach podjęto próbę skalkulowania kosztu kapitału alternatywnymi w stosunku do CAPM metodami, do których zaliczono metodę dywidendy oraz metodę premii za ryzyko. (abstrakt oryginalny)

In the paper there was an attempt made to estimate the cost of equity capital from retained incomes in a mining enterprise. Firstly CAPM model was used, however it has many limitations and does not always provide reliable results. In the further steps, there was an attempt made to calculate the cost of capital by methods alternative to CAPM, which included dividend method and risk premium method.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Amadi C.W.: Estimation of the cost of equity: A chance of a loss approach, "Business Quest", Richards College of Business, University of West Georgia, Carrollton, Georgia USA 2010.
 2. Ball R., Brown P.: An empirical evaluation of accounting income numbers, "Journal of Accounting Research" 1968, Vol. 7.
 3. Beaver W., Kettler P., Scholes M.: The association between market determined and accounting determined risk measures, "The Accounting Review" 1970, Vol. 45.
 4. Cwynar A., Cwynar W.: Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje, systemy, narzędzia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2003.
 5. Fuller R., Kerr H.: Estimating the divisional cost of capital: an analysis of the pureplay technique, "Journal of Finance" 1981, Vol. 36, No. 5.
 6. Grabowski R.J., Pratt S.P.: Cost of capital: applications and examples, John Wiley and Sons, New Jersey 2008.
 7. Gordon M., Halpern P.: Cost of capital for a division of a firm, "Journal of Finance" 1974, Vol. 29.
 8. Hawawini G., Viallet C.: Finance for executives: Managing for value creation, 4th edition, South- Western Cengage Learning, USA, Mason 2011.
 9. Ingram M., Margetis S.: A practical method to estimate the cost of equity capital for a firm using cluster analysis, "Managerial Finance" 2010, Vol. 36, No 2.
 10. Jonek-Kowalska I.: Analiza kosztu kapitału wybranych przedsiębiorstw górniczych w latach 2003- 2007, [w:] Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych, red. M. Turek, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2011.
 11. Kapil S.: Financial Management, Dorling Kinderlsey, India, licensees of Pearson Education in South Asia, New Delhi 2011.
 12. Linther J.: The valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets, "Review of Economics and Statistics" 1965, Vol. 47, No. 1.
 13. Michalak A.: Koszt kapitału jako przesłanka doboru źródeł finansowania działalności operacyjnej, w: Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych, red. M. Turek, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2011.
 14. Ogier T., Rugman J., Spicer L.: The real cost of capital: a business field guide to better financial decisions, Pearson Education 2004.
 15. Rakow K.C.: The effect of management earning forecast characteristics on cost of equity capital, "Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting" 2010, No. 26.
 16. Rutkowski A.: Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2007.
 17. Saługa P.: Wycena górniczych projektów inwestycyjnych w aspekcie doboru stopy dyskontowej, Wyd. Sigmie PAN, Kraków 2006.
 18. Sharpe W.: Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium, "Journal of Finance" 1964, Vol. 19, No. 3.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu