BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pęksyk Marcin (Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku)
Title
Kluczowe zagadnienia wyznaczania kosztu kapitału własnego w warunkach kryzysu finansowego na przykładzie USA
Is Key Issues Related to the Cost of Equity Capital Calculation in the Context of Financial Crisis in USA
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 629-636, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Wycena przedsiębiorstwa, Kapitał własny, Model wyceny aktywów kapitałowych, Metody wyceny przedsiębiorstwa
Enterprise valuation, Ownership capital, Capital Asset Pricing Model (CAPM), Business valuation method
Note
streszcz., summ..
Country
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstract
Artykuł podejmuje problematykę szacunku kosztu kapitału własnego w warunkach kryzysu finansowego na przykładzie USA. Inspiracją do podjęcia takiego problemu badawczego były pojawiające się publikacje traktujące o fundamentalnych problemach związanych z szacowaniem kosztu kapitału własnego w oparciu o klasyczne modele. W pracy omówiono przydatność klasycznych metod szacowania elementów składowych modeli kosztu kapitału własnego oraz zaprezentowano nowe, wyłaniające się kierunki badań. (abstrakt oryginalny)

This paper addresses the challenge of how to calculate the elements necessary to properly establish the cost of equity capital in the time of financial crisis. The discussion focuses on the example of USA economy struggling with the latest financial crisis. All findings are substantiated in the thorough review of the available research papers investigating applicability of the most common techniques to the long term fundamental models.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Davis I.: The new normal, The McKinsey Quarterly, March 2009.
 2. Fernandez P., Equity Premium: Historical, Expected, Required and Implied, IESE Business School, 2007, http://ssrn.com/abstract=933070, (16.02.2012).
 3. Freedman D.M.: Will the Economy Return to Normal? "The Value Examiner", January/February 2009.
 4. Goldman M.: Market Turmoil May Require New Ways to Build Up Cost of Capital, The Value Examiner, January/February 2009.
 5. Goldman M.: The New Appreciation of Risk, "Value Examiner", September/October 2011.
 6. Grabowski R.: Risk Free Update, Business Valuation Update, 17(9), 2011.
 7. Grabowski R.: Developing The Cost Of Equity Capital: Risk-Free Rate And ERP During Periods Of "Flight To Quality", "Business Valuation Review" 2010, 29(4).
 8. Hassett S.D.: The RPF Model for Calculating the Equity Market Risk Premium and Explaining the Value of the S&P 500 with Two Variables, "Journal of Applied Corporate Finance" 2010, 22(2).
 9. Kasper L.J.: Anomalous Findings from The Butler Pinkerton Model for Company Specific Risk Premiums, proceedings from American Society of Appraisers' 28th Annual Advanced Business Valuation Conference, Boston, 19-21.10.2009.
 10. Lund S., Roxburgh C.: Global capital markets: Entering new era, The McKinsey Quarterly, September 2009.
 11. Nath E.W.: The Biggest Business Valuation Myth, "Business Valuation Review" 2010, 30 (3).
 12. Paglia J.K.: The Private Cost of Capital Model, ASA Advanced Business Valuation Conference, 10.10.2011.
 13. Pettit J., Gulic I., Park A.: The Equity Risk Measurement Handbook, EVAluation, 3(3), 2001.
 14. Pęksyk M., Chmielewski M., Śledzik K.: Koszt kapitału a kryzys finansowy - przykład USA, [w:] Zarządzanie Finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 586, Szczecin 2010.
 15. Pinkerton K., Butler P.: Company-Specific Risk - A Different Paradigm: A New Benchmark, "Business Valuation Review" 2006, 25(1).
 16. Rakower J., Watts N.: Adjusting Risk-Free rates Is Not The Best Answer, "Business Valuation Update" 2011, 17(4).
 17. Slee R.: Private Capital Markets: Valuation, Capitalization, and Transfer of Private Business Interests, Wiley Finance, 2009.
 18. The Death of the Risk-Free Rate? http://www.accountingweb.com/blogs/dragon4/rj-bv/death- riskfree- rate (3.03.2010).
 19. Trugman G.: Has the BV community lost sight of the discount rate? BVWire (10.08.2011).
 20. Vianello M.: Adjusting Cost of Capital for Prevailing Market Conditions, "Business Valuation Update", January 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu