BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawadka Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Łągwa Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Premie i dyskonta w wycenie przedsiębiorstw : zastosowanie teorii w praktyce
Premiums and Discounts in Business Valuation : Practical Application of Theory
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 649-657, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Premia z tytułu kontroli, Dyskonto z tytułu braku płynności, Wycena przedsiębiorstwa, Premia, Metody wyceny przedsiębiorstwa
Control premium, Discount for lack of marketability (DLOM), Enterprise valuation, Bonus, Business valuation method
Note
streszcz., summ..
Abstract
W niniejszym artykule opisano istotę premii za kontrolę i dyskonta z tytułu braku płynności oraz dokonano analizy ich zastosowania w wycenach przeprowadzanych metodą dochodową i porównawczą. Autorzy podjęli rozważania na temat wpływu zastosowania korekt na różnych etapach przeprowadzanych wycen przedsiębiorstw. Przeanalizowano zasadność oraz rzetelność poszczególnych metodologii, a także określono wpływ zastosowanego podejścia na ostateczny wynik wyceny. Ustosunkowano się również w zakresie przedmiotu wielkości bazowej korekt oraz wskazano przesłanki budzące wątpliwości i wymagające systematyzacji i standaryzacji w zakresie stosowanych metodologii wycen przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

This article describes the essence of control premium and lack of marketability discount. The authors analyze the application of premium and discount in business valuation carried out by the income and comparables methods. An objective of the elaboration is also to determine the influence of various stages of the equity's adjustments on the final valuation result. The authors also comment on the appropriate value of equity adjustments and identify questionable premises. The emphasis is put on the requirement of systematization and standardization of the applicable methodologies for business valuation.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Damodaran A.: Damodaran on Valuation, Wiley Finance, New Jersey 2006.
  2. Gregory M.: Discount for Lack of Marketability - Job Aid for IRS Valuation Professionals, wrzesień 2009 r.
  3. Panfil M., Szablewski A.: Wycena Przedsiębiorstwa - Od teorii do praktyki, Poltext, Warszawa 2011.
  4. Siegel J.G., Shim J.K., Hartman S.W.: Przewodnik po finansach: 201 narzędzi podejmowania decyzji dla menedżerów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
  5. Zarzecki D.: O kluczowych wyzwaniach wyceny przedsiębiorstw, wycenie zobowiązań warunkowych i wycenie aktywów nieoperacyjnych, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. B. Bernaś, A. Kopiński, Prace naukowe UE nr 158, Wrocław 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu