BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dominiak Przemysław (Politechnika Wrocławska), Mercik Jacek (Politechnika Wrocławska), Szymańska Agata (Politechnika Wrocławska)
Title
Kapitał intelektualny w rankingach szkół wyższych
Intellectual Capital in Universities' Rankings
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 675-682, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Ranking szkół wyższych, Kapitał intelektualny
Higher education, Ranking of higher education institutions, Intellectual capital
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem pracy jest przybliżenie dwóch najbardziej znanych światowych rankingów uczelni z uwzględnieniem ich krytyki oraz przedstawienie w jakim stopniu odzwierciedlają one kapitał intelektualny uczelni. W artykule zaprezentowane zostały składowe "The Shanghai Jiao Tong University Rankings", "The Times Higher Education Supplement University Rankings" oraz rankingu uczelni zbudowanego na podstawie jej kapitału intelektualnego I. Bezhani. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present the two most recognized world rakings of universities with their critical analysis and to explain their relations to universities' intellectual capital. In the paper the following rankings have been discussed: The Shanghai Jiao Tong University Rankings, The Times Higher Education Supplement University Rankings and the intellectual capital ranking by I. Bezhani.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bankonyi J.: Kapitał intelektualny uczelni a jakość uczelni, red. M. Jabłoński, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Zeszyt 1, 2009.
  2. Bezhani I.: Intellectual capital reporting at UK universities, "Journal of Intellectual Capital" 2010, Vol. 11, No. 2.
  3. Kälvemark T.: University Ranking Systems: A Critique, Fifth International Conference, Galway 12- 13 October 2007.
  4. Marginson S.: Global University Rankings: Implications in general and for Australia, "Journal of Higher Education Policy and Management" 2007, Vol. 29, No. 2.
  5. Mauritsen J.: Intellectual capital and the choices towards the future, Intellectual Capital Revisited, Chaltenham 2007.
  6. Sánchez M.P., Castrillo R., Elena S.: Intellectual capital management and reporting in universities, Technology and Innovation Indicators. History and New Perspectives. International Conference on Science, Lugano 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu