BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lucińska Anna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Rozwój artystyczny malarzy a ceny obrazów na polskim rynku sztuki
The Careers of Artists and Prices of Paintings on Polish Art Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 715-725, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Sztuka, Rynek sztuki, Aukcje, Kariera zawodowa, Zarządzanie karierą
Art, Art market, Auctions, Professional career, Career management
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule podjęto próbę zidentyfikowania czynników wpływających na ceny obrazów na polskim rynku aukcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem wieku artysty w chwili tworzenia obrazu. Wykorzystanie zapisów z lat 2007-2010 z polskich domów aukcyjnych, dotyczących wybranych twórców urodzonych w latach 20. i 40. XX wieku umożliwiło zidentyfikowanie relacji cena - wiek. Wykorzystanie narzędzi statystycznych pozwoliło ocenić istotność czynnika wieku dla ceny obrazu i oszacować hipotetyczną cenę obrazu każdego z analizowanych malarzy w kolejnych okresach jego życia. Analiza przebiegu profilu cena - wiek pozwoliła na sformułowanie twierdzenia o statystycznej prawidłowości, polegającej na łagodnym spadku cen obrazów w miarę zaawansowanego wieku twórcy - im był on starszy w chwili malowania obrazu, tym obraz otrzymywał niższą cenę. (abstrakt oryginalny)

Using transactions from art auctions of the work of 6 Polish artists, who were born in the 20s and 40s in XX century, the relationship between the price of a painting and the artist's age at the time of creation was estimated. The estimate suggests that statistically artists produced their most valuable work in the early stages of their careers. The analysis of the creativity shows that Polish artists followed a pattern quite similar to the U.S. and French ones. The difference in the shape of price decrease is that the Polish one is not very sharp - which can be explained by the scale of Polish art market.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Białynicka-Birula J.: Raport o rynku dzieł sztuki, 2009, www.kongreskultury.pl (4.12.2011).
 2. Dobrowolski T.: Nowoczesne malarstwo polskie, ZN Ossolineum, Wrocław 1957.
 3. Dobrowolski T.: Malarstwo polskie, ZN Ossolineum, Wrocław 1989.
 4. Edwards S.: The Economics of Latin American Art: Creativity Patterns and Rate of Return, "NBER Working Paper Series", 2004, No. 10302.
 5. Galenson D.W.: The Lives of the Painters of Modern Life: the Careers of Artists in France from Impressionism to Cubism, "NBER Working Paper Series" 1999, No. 6888.
 6. Galenson D.W., Weinberg B.A.: Age and the Quality of Work: The Case of Modern American Painters, "Journal of Political Economy" 2000, Vol. 108, No. 4.
 7. Kokoska B.: Polska. Dzieje sztuki, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2002.
 8. Lucińska A.: Malarstwo na polskim rynku aukcyjnym, [w:] Rynki finansowe. Nowe wyzwania i możliwości, red. M. Kalinowski, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, CeDeWu, Warszawa 2011.
 9. Miliszkiewicz J.: Młoda sztuka lekarstwem na kryzys, rozmowa z Wojciechem Niewiarowskim, " Rzeczpospolita" 2010, nr 247 (8758).
 10. Miliszkiewicz L.: Wiarygodne ceny to podstawa, rozmowa J. Miliszkiewicza z prof. A.K. Koźmińskim, "Rzeczpospolita" 2011, nr 279 (9095).
 11. Raport KPMG "Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2011".
 12. Russel J.: The Meanings of Modern Art. Museum of Modern Art, New York 1974.
 13. Schapiro M.: Paul Cézanne. Abrams, New York 1952.
 14. Włodarczyk W.: Sztuka świata, t. 10, Arkady, Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu