BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piechota Przemysław (Doradztwo Ekonomiczne - Dariusz Zarzecki), Kołodziejczyk Miłosz (Doradztwo Ekonomiczne - Dariusz Zarzecki)
Title
Mocne i słabe strony metod wyceny kapitału intelektualnego na przykładzie wybranych spółek z indeksu WIG 20
Strengths and Weaknesses of Intellectual Capital Valuation Methods Exemplified on the Basis of Chosen Companies from the WIG20 Index
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 743-752, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Wycena wartości niematerialnych, Wycena kapitału intelektualnego, Spółki giełdowe, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Valuation of intangible assets, Intellectual capital valuation, Stock market companies, Warsaw Stock Exchange Index
Note
streszcz., summ..
Abstract
W niniejszym artykule omówiono wybrane metody pomiaru i wyceny kapitału intelektualnego oraz zilustrowano ich zastosowanie w oparciu o dane podmiotów niefinansowych zaliczanych do indeksu WIG20. (abstrakt oryginalny)

This article describes chosen intellectual capital measurement and valuation methods and illustrates their use on the basis of financial data regarding non-financial entities included in the WIG20 index.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aho S., Stĺhle S., Stĺhle P.: A critical assessment of Stewart's CIV method, "Measuring Business Excelence" 2011, Vol. 15.
  2. Berg van den H.A.: Models of Intellectual Capital Valuation: A Comparative Evaluation, [w:] Business Performance Measurement: Intellectual Capital - Valuation Models, red. S. Sunder, Le Magnus University Press, 2005.
  3. Bouteiller C.: The Evaluation of Intangibles: Advocating for an Option Based Approach, Reims Management School, 2002.
  4. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M.: Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  5. King K.: The Value and Management of Intellectual Property, Intangible Assets and Goodwill, Q Finance.
  6. Serenko A., Bontis N.: Meta-review of Knowledge Management and Intellectual Capital Literature: Citation Impact and Research Productivity Rankings, "Knowledge and Process Management" 2004, Vol. 11, No. 3.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu