BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamska Agata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Mechanizmy lewarowania kontroli właścicielskiej w spółkach publicznych
Control-Enhancing Mechanisms in Public Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 767-776, bibliogr. 22 poz.
Keyword
Spółki publiczne, Kontrola, Własność w gospodarce, Spółki akcyjne
Public companies, Control, Ownership in economy, Joint stock companies
Note
streszcz., summ..
Abstract
Dane dotyczące struktury własności spółek publicznych nie dostarczają pełnej informacji na temat siły głosu poszczególnych akcjonariuszy, ponieważ często udział w kapitale własnym spółek nie jest proporcjonalny w stosunku do udziału w głosach. W artykule poruszane są kwestie zarówno przyczyn występowania, jak i skutków różnych odmian mechanizmów lewarowania kontroli. (abstrakt oryginalny)

Data concerning the ownership structure of public companies do not provide accurate information on the voting power of each shareholder, because usually fractional share ownership is not proportional to fractional votes. This article discusses the reasons for providing a range of different kinds of control-enhancing mechanisms as well as the effects they bring.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamska A.: Akcje uprzywilejowane co do głosu w spółkach giełdowych, [w:] Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, red. Piotr Urbanek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 2. Barca F., Becht M.: The Control of Corporate Europe, Oxford University Press, New York 2001.
 3. Bearle A., Means G.: The Modern Corporation and Private Property, Transactions Publishers, New Brunswick 2009.
 4. Bebchuk L., Kraakman R., Triantis G.: Stock pyramids, cross-ownership, and dual class equity: The creation and agency costs of separating control from cash flow rights, NBER Working Paper 6951, Cambridge 1999.
 5. Becht M.: European corporate governance: Trading off liquidity against control, "European Economic Review 1999, Vol. 43.
 6. Claessens S., Djankov S., Fan J.P.H., Lang L.H.P.: Disentagling the Incentive and Entrenchment Effects of Large Shareholding, "Journal of Financial Economics" 2000, Vol. 58.
 7. Clark R.C.: Corporate Law, Little, Brown & Co, Boston 1986.
 8. Dziawgo D.: Relacje inwestorskie. Ewolucja - funkcjonowanie - wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 9. Fosberg R.H.: Agency problems and debt financing: leadership structure effects, "Corporate Governance" 2004, Vol. 4, No. 1.
 10. Grossman S., Hart O.: Takeover Bids, the Free-Rider Problem, and the Theory of the Corporation, "The Bell Journal of Economics" 1980, Vol. 11, No. 1.
 11. Jensen M., Meckling W.: Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure, "Journal of Financial Economics" 1976, Vol. 3, No. 4.
 12. Jeżak J.: Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 13. La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A.: Corporate ownership around the world, "Journal of Finance" 1999, Vol. 54, No. 2.
 14. Mataczyński M.: "Złote weto" w prawie polskim na tle ustawy z 3 czerwca 2005 r., "Przegląd Prawa Handlowego" listopad 2005.
 15. Michalski M.: Spółka akcyjna, Biblioteka Prawa Spółek, t. III, red. A. Kidyba, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 16. Monks R.A.G.: Governance at a crossroads: A personal perspective, "International Journal of Disclosure and Governance" 2011, Vol. 8, No. 1.
 17. Monks R.A.G., Minow N.: Corporate Governance, John Willey & Sons, 2008.
 18. Report on the Proportionality Principle in the European Union, ISS Europe, ECGI, Shearman & Sterling, 2007, http://ec.europa.eu/internal_market/company/shareholders/indexb_en.htm (10.12.2009).
 19. Rodrigues U.: Corporate Governance in an Age of Separation Ownership from Ownership, "Minnesota Law Review" 2011, Vol. 95.
 20. Shleifer A., Vishny R.W.: Large Shareholders and Corporate Control, "Journal of Political Economy" 1986, Vol. 94, No. 3.
 21. Timmerman L., Doorman A.: Rights of Minority Shareholders in the Netherlands, "Electronic Journal Of Comparative Law" 2002, Vol. 6, No. 4, http://www.ejcl.org/64/art64-12.html (15.11.2011).
 22. Wajda D.: Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych w kodeksie spółek handlowych, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Kraków 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu