BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jeżak Jan (University of Lodz, Poland)
Title
Ład wewnątrzkorporacyjny w świetle różnych teorii a wyzwania współczesności
Corporate Governance and its Theories - New Challenges
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 789-799, tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Korporacje, Ład korporacyjny, Teoria agencji, Teorie zarządzania
Corporation, Corporate governance, Agency theory, Management theories
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem opracowania była analiza teoretycznych podstaw ładu korporacyjnego (corporate governance) z punktu widzenia ich adekwatności wobec współczesnych realiów funkcjonowania korporacji. Analizie poddano główne założenia i twierdzenia teorii agencji, teorii służebności (stewardship theory), teorii hegemonii menedżerskiej oraz teorii uzależnienia zasobowego (resource - dependence theory). W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że corporate governance nie dysponuje powszechnie akceptowaną teorią, która wyjaśniłaby w sposób dojrzały i koherentny mechanizmy funkcjonowania współczesnych korporacji. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the study was the theoretical analysis of corporate governance concept in terms of contemporary challenges of companies. Author discussed the main assumptions of the agency theory, the stewardship theory, managerial hegemony theory and the resource-dependence theory. The analysis confirmed that corporate governance did not have an accepted theory which could explain, in a mature and coherent way, the mechanisms of modern corporations.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Argryis C.: Organisation Man: Rational and Self-actualizing, "Public Administration Review", 1973, No. 4.
 2. Berle A.A., Means G.C.: The Modern Corporation and Private Property, Transaction Publishers, New Brunswick NJ, Macmillan, Nowy Jork 1932.
 3. Chandler Jr. A.D.: The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business, Belknap Press, Cambridge (MA) 1977.
 4. Daily C., Dalton D., Cannela A.: Corporate Governance: Decades of Dialogue and Data, "Academy of Management Review" 2003, No. 3.
 5. Davis J., Schoorman F., Donaldson L.: Toward Stewardship Theory of Management, "Academy of Management Journal" 1997, Nol. 22, No. 1.
 6. Eisenhardt K.M.: Agency Theory: An Assessment and Review, "Academy of Management Review" 1989, Vol. 14, No. 1.
 7. Fama E.: Agency problems and the theory of the firm, "Journal of Political Economy" 1980, No. 2.
 8. Fox M., Hamilton R.: Ownership and Diversification: Agency theory and stewardship theory, "Journal of Management Studies" 1994, No. 1.
 9. Galbraith J.K.: The New Industrial State, Hamish Hamilton, Ltd., London 1967.
 10. Hendry K., Kiel G.: The Role of the Board in Firm Strategy: Integrating Agency and Organisational Control Perspectives, "Corporate Governance: An International Review" 2001, No. 4.
 11. Hillman A., Cannella A., Paetzold R.: The Resource Dependence Role of Corporate Directors: Strategic adaptation of board composition in response to environmental change, "Journal of Management Studies" 2000, No. 2.
 12. Hillman A., Dalziel T.: Boards of Directors and Firm Performance: Integrating agency and resource dependence perspectives, "Academy of Management Review" 2003, No. 3.
 13. Hrebeniak L., Joyce W.: Organizational Adaptation: Strategic choice and enviromental determination, "Administrative Science Quarterly" 1985.
 14. Hung H.: A Typology of the Theories of the Roles of Governing Boards, "Corporate Governance: An International Review" 1998, No. 2.
 15. Jensen M., Meckling W.: Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics" 1976, No. 4.
 16. Johnson J., Daily C., Ellstrand A.: Boards of Directors: A review and research agenda, "Journal of Management" 1996, No. 3.
 17. Maslow A.: Motywacja i osobowość, Wyd. DAX, Warszawa 1990.
 18. McGregor D.: The Human Side of the Enterprise, McGraw-Hill, New York 1960.
 19. Shleifer A., Vishny R.W.: A Survey of Corporate Governance, "The Journal of Finance" 1997, No. 52 (2).
 20. Sundaramurthy C., Lewis M.: Control and Collaboration: Paradoxes of Governance, "Academy of Management Review" 2003, Vol. 28, No. 3.
 21. Urbanek P.: Nadzór właścicielski a systemy motywowania zarządów spółek, [w:] Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 22. Westphal J.: Collaboration in the Boardroom: Behavioral and Performance Consequences of CEOBoard Social Ties, "Academy of Management Journal" 1999, No. 1.
 23. Williamson O.E.: The Firm as a Nexus of Treaties: An Indroduction, [w:] M. Aoki, B. Gustafson, O.E. Williamson, The Firm as a Nexus of Treaties, Sage Publications, London 1990.
 24. Zahra S., Pearce J.: Boards of Directors and Corporate Financial Performance: A Review and Integrative Model, "Journal of Management" 1989, No. 2.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu