BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kraciuk Jakub (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Przestępstwa gospodarcze w przedsiębiorstwach i sposoby ich przeciwdziałania
Economic Crimes in Businesses and Ways to Counteract Them
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 801-810, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Nadużycia gospodarcze, Przestępstwa gospodarcze, Zwalczanie przestępczości gospodarczej
Economic frauds, Economic crimes, Fight against economic crime
Note
streszcz., summ..
Abstract
Przestępstwa gospodarcze stanowią ważny czynnik zagrażający funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. W pracy przedstawiono różne rodzaje tych przestępstw oraz ukazano ich skalę na świecie i w Polsce. Przedstawiono też ważniejsze sposoby zapobiegania i wykrywania nadużyć gospodarczych. (abstrakt oryginalny)

Economic crimes constitute an important factor threatening the functioning of the enterprise. The article described different types of these crimes and showed their scale in Poland and worldwide. Also important means of prevention and detection of economic abuses were presented.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Fedewicz H., Kisiel P.: Przestępczość gospodarcza w dobie mediów telematycznych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Przemyśl 2007.
 2. Grabarczyk G.: Przestępczość gospodarcza na tle przemian ustrojowych w Polsce, TNOiK, Toruń 2002.
 3. Hollinger R.C., Clark J.P.: Theft by employees, Lexington Books, Lexington 1983.
 4. http://www.pwc.com/en_PL/pl/publikacje/crimePol09.pdf, listopad 2009.
 5. http://www.iia.org.pl.
 6. http://www.pwc.com/en_PL/pl/publikacje/crimePol09.pdf, listopad 2009.
 7. Kutera M., Hołda A., Surdykowska S.T.: Oszustwa księgowe. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2006.
 8. Nadużycia - niewidzialny wróg przedsiębiorstw 2008, Raport z badania nadużyć gospodarczych w polskich firmach, Deloitte, Warszawa 2008.
 9. Report to the Nation on Occupational Fraud & Abuse, ACFE, Austin 2008.
 10. Report to the Nation on Occupational Fraud & Abuse, ACFE, 2010.
 11. The Global Economic Crime Survey - Economic Crime in Downturn, PricewaterhouseCoopers, London, New York 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu