BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pauch Dariusz (Uniwersytet Szczeciński), Pawłowski Maciej (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ryzyko nadużyć w przedsiębiorstwie
Fraud Risk in an Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 823-829, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Nadużycia gospodarcze, Nadużycia pracownicze, Przestępstwa gospodarcze
Enterprise management, Economic frauds, Employee frauds, Economic crimes
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule podjęto próbę przedstawienia ogólnej charakterystyki ryzyka nadużyć w przedsiębiorstwie. Rozważania rozpoczęto od podania definicji nadużycia gospodarczego. Kolejno wskazano najczęstsze przyczyny dokonywania nadużyć przez pracowników. Autor opisał podstawowe rodzaje nadużyć, dokonywane przez pracowników na szkodę pracodawcy. Następnie określono, na podstawie przytoczonych raportów, poziom nadużyć w przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

This article presents a general characteristic of the fraud risk in a company. Reflections began with a definition of fraud. The author presents the most common causes of fraud made by employees and follows with the basic types of fraud in an enterprise. Finally the fraud level in enterprises, on the basis of mentioned reports, was determined.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Albrecht W.S., Howe K., Rommey M.: Deterring Fraud: The Internal Auditor's Perspective, The Institute of Internal Auditors Research Foundation, Altamonte Springs 1983.
  2. Ernst & Young: Ryzyko nadużyć gospodarczych na rynkach wschodzących, "IX Światowe badanie nadużyć gospodarczych" 2006.
  3. Euler Hermes AG: Wirtschaft Konkret Nr. 302, Februar 2008.
  4. Pauch D., Euler Hermes SA: Nadużycia w polskich firmach 2011 - raport, Warszawa 2011.
  5. PricewaterhouseCoopers: Global Economic Crime Survey 2011.
  6. PricewaterhouseCoopers: Studie Wirtschaftskriminalität 2009 - Schweiz, November 2009.
  7. The Association of Certified Fraud Examiners: The Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse, Austin: ACFE, 1996.
  8. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997, Kodeks Karny, DzU nr 88, poz. 553, art. 296.
  9. Webster's Dictionary: Houghton Mifflin, Boston 1996.
  10. Wells J.T.: Nadużycia w firmach - vademecum, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu