BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rosa Anna (Politechnika Koszalińska)
Title
Konsolidacja sektora bankowości spółdzielczej w Polsce
Consolidation of Cooperative Banking Sector in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 831-839, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Bankowość, Banki spółdzielcze, Konsolidacja banków, Spółdzielczość bankowa, Spółdzielczość
Banking, Cooperative banks, Bank consolidation, Banking cooperative, Cooperative movement
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie zjawiska konsolidacji sektora banków spółdzielczych w systemie bankowym w Polsce. Przedstawiono uregulowania prawne, na podstawie których dokonywano procesów konsolidacyjnych, ich przyczyny, a także efekty tych procesów. Zaprezentowano liczbę banków spółdzielczych prowadzących działalność oraz liczbę banków postawionych w stan upadłości, a także tendencje w zmianach liczby banków spółdzielczych w wybranych krajach europejskich w latach 2004-2009. Źródłem danych empirycznych były dane statystyczne Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych. (abstrakt oryginalny)

This article aims to show the phenomenon of cooperative banking sector consolidation in Poland. It presents the legislation, causes, and effects of these processes. In the article, statistical data from the reports of the Polish National Bank, the financial Supervision Commission and the European Association of Cooperative Banks was used, and the time scope of the analysis included the years 1989-2011.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cieśla S.: Proces restrukturyzacji i konsolidacji sektora banków spółdzielczych w Polsce, Zeszyty naukowe nr 615, Prace z zakresu polityki regionalnej i spółdzielczości, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2002.
 2. Dębniewska M.: Konsolidacja banków - oczekiwania i efekty, Roczniki Naukowe Seria, t. 3, z. 1, Białystok 2001.
 3. Gostomski E., Stpiczyński J.: Spółdzielczość bankowa w okresie restrukturyzacji, "Bank Spółdzielczy" 1996, nr 9.
 4. Gronkiewicz-Waltz H.: Szansa w jednolitej strukturze, "Bank spółdzielczy" 2000, nr 4. Kata R.: Konsolidacja spółdzielczego sektora bankowego w latach 1998-2004 w Agrobiznes 2006.
 5. Konkurencja w agrobiznesie-jej uwarunkowania i następstwa, red. S. Urban, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Prace naukowe nr 1118, t. 1, Wrocław 2006.
 6. Mleczko U.: Podstawowe przyczyny fuzji i przejęć w bankach spółdzielczych w latach 1994- 2007, [w:] Współczesne finanse, stan i perspektywy rozwoju bankowości, red. L. Dziawgo, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 7. Pietraszkiewicz K.: Aktualne problemy bankowości spółdzielczej, [w:] Zastosowanie rozwiązań informatycznych w bankach spółdzielczych, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 8. Rupin T.: Fuzja czy konsolidacja?. "Bank spółdzielczy" 1998, nr 9.
 9. Stefański M.: Kierunek ewolucji sektora bankowego w Polsce po 1989 roku, Wyższa Szkoła Humanistyczno- Bankowa we Włocławku, Włocławek 2006.
 10. Siudek T.: Bankowość spółdzielcza w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej - wymiar ekonomiczny, organizacyjny i społeczny, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.
 11. Sytuacja finansowa banków w 1999 roku, Narodowy Bank Polski, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Warszawa, kwiecień 2000.
 12. Szambelańczyk J.: Przemiany bankowości spółdzielczej w Polsce, "Prawo Bankowe" 1997, nr 1.
 13. Uchwała nr 9/98 KNB z dnia 5 sierpnia 1998 r. (Dz.Urz. NBP nr 19, poz. 44).
 14. Ustawa o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 24 czerwca 1994 r. (DzU nr 80, poz. 369).
 15. Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU 1998 nr 140, poz. 939).
 16. Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszeniu się i banków zrzeszających (DzU 2000, nr 119, poz. 1252).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu