BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stankiewicz-Mróz Anna (Politechnika Łódzka)
Title
Motywy transakcji a zakres i tempo integracji po fuzjach i przejęciach w firmach farmaceutycznych
Motives of Transaction and the Rate of Integration After M&A in Pharmaceutical Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 857-864, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Przemysł farmaceutyczny, Fuzje i przejęcia, Integracja przedsiębiorstw
Pharmaceutical industry, Mergers and acquisitions, Integration of enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł prezentuje wyniki badania pięciu transakcji M&A przeprowadzonych w latach 2008- 2009 w firmach będących producentami farmaceutyków. Badania zrealizowano w roku 2011, po upływie 2-3 lat od dokonania transakcji. Celem badania było przeanalizowanie zależności pomiędzy motywami transakcji a zakresem i tempem integracji potransakcyjnej. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the research results on 5 M&A transactions in the companies of the pharmaceutical sector in the years 2008-2009. In the research there was a conviction that the evaluation of the integration effects should be done at least 2-3 years after the transaction. The purpose of this paper is to analyze the correlation between motives of the transaction and depth of post merger integration.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aniszewska G.: Proces integracji firm w fuzjach i przejęciach .Rola kultury organizacyjnej [w:] Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, red. Moszkowicz K., Olszewska B., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
  2. Epstein M.J.: The Drivers of Success In Post-Merger Integration, "Organizational Dynamics" 2004, Vol. 23, No. 2.
  3. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, red. W. Frąckowiak, PWE, Warszawa 1998.
  4. Fuzje, przejęcia. Wybrane aspekty integracji, red. A. Herdan, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
  5. Haspeslagh P.C., Jemison D.: Managing acquisitions: Creating value through corporate renewal, The Free Press, New York 1991.
  6. Nguyen H., Kleiner B.H.: The effective management of mergers, [w:] Leadership & Organization, "Development Jounal" 2003, 24/8.
  7. Pierścionek Z.: Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  8. Pocztowski A.: Fuzje i przejęcia w gospodarce, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, red. A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  9. Romanowska M.: Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
  10. Trautwein F.: Merger Motives and Mergers Prescriptions, "Strategic Management Jurrnal" 1990, No 11.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu