BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymański Marek (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni)
Title
Czy feudałowie łupią chłopów? Funkcjonowanie shark repellents w polskich spółkach publicznych
Do Feudal Lords Loot Peasants? Shark Repellents in Polish Publicly Traded Companies' Charters
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 865-878, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Ład korporacyjny, Wycena przedsiębiorstwa, Rentowność przedsiębiorstwa
Corporate governance, Enterprise valuation, Enterprise profitability
Note
streszcz., summ..
Abstract
Shark repellents jako elementy ładu korporacyjnego zapewne nie pozostają bez wpływu na wyniki finansowe i wycenę spółek. Przeciwstawne hipotezy sugerują, że wpływ ten może być negatywny lub pozytywny. Badania związków między poziomem zabezpieczeń polskich spółek publicznych i ich rentownością oraz wyceną rynkową sugerują, że związek pomiędzy badanymi zmiennymi nie jest jednoznaczny. Podczas gdy w roku 2006 można było odnieść wrażenie, że hipoteza ukorzenienia kierownictwa znajduje potwierdzenie, dane z roku 2009 sugerują raczej prawdziwość hipotezy interesu akcjonariuszy. Najbardziej zaskakujący jest silny ujemny związek między rentownością spółek i ich wyceną w 2009 roku. (abstrakt oryginalny)

Shark repellents, as a part of corporate governance system, can affect financial performances and companies' market valuation. Opposing hypotheses suggest that this effect may be negative or positive. The relationship between security level of Polish publicly traded companies and their profitability and market valuation is not unambiguous. While in 2006 it seemed that the managerial entrenchment hypothesis was conformed, data from 2009 suggest that the stockholder interests hypothesis is true. Most surprising is the strong negative correlation between companies' profitability and their valuations in 2009.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bebchuk L.A., Cohen A.: The Cost of Entrenched Boards, "NBER Working Paper 10587", 2004.
 2. Bebchuk L.A., Coates J.C. IV, Subrmanian G.: The powerful antitakeover force of staggered boards: theory, evidence, and policy, "Stanford Law Review" 2002, 54.
 3. Chiplin B., Wright M.: The Logic of Mergers, The Institute for Economic Affairs, 1987.
 4. Coates J.C. IV: Takeover Defenses in the Shadow of the Pill: A Critique of the Scientific Evidence, "Texas Law Review" 2000, 79.
 5. Danielson M.G., Karpoff J.M.: On the Use of Corporate Governance Provisions, "Journal of Corporate Finance" 1998, 4.
 6. DeAngelo H., Rice E.M.: Antitakeover charters amendments and stockholder wealth, "Journal of Financial Economics" 1983, 11.
 7. Eckbo B.E.: The Market for Corporate Control: Policy Issues and Capital Market Evidence, [w:] Mergers, Corporate Concentration and Power in Canada, red. R.S. Khemani, D.M. Shapiro, W.T. Stanbury, The Institute for Research on Public Policy, Halifax, 1988.
 8. Gilson R.J.: The case against shark repellent amendments: Structural limitations on the enabling concept, "Stanford Law Review" 1982, 34.
 9. Gompers P.A., Ishii J.L., Metrick A.: Corporate Governance and Equity Prices, "NBER Working Paper 8449" 2001.
 10. Hochman S.E., Fogler O.D.: Deflecting takeovers: Charter and by-law techniques, "The Business Lawyer" 1979, 34.
 11. Jarrell G.A., Paulsen A.B.: Shark repellents and stock prices: The effect of antitakeover amendments since 1980, "Journal of Financial Economics" 1987, 19.
 12. Jenkinson T., Mayer C.: Wrogie przejęcia na rynku kapitałowym. Obrona, atak i rynek kontroli nad przedsiębiorstwem, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 1998.
 13. Lewandowski M., Strysik J.: Premie za kontrolę - ile należy zapłacić, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2000, II.
 14. Linn S.C., McConnell J.J.: An empirical investigation of the impact of 'antitakeover' amendments on common stock prices, "Journal of Financial Economics" 1983, 11.
 15. Mahoney J.M., Sundaramurthy Ch., Mahoney J.T.: The Effects of Corporate Antitakeover Provisions on Long-term Investment: Empirical Evidence, "Managerial and Decision Economics" 1997, 18.
 16. Meulbroek L.K., Mitchell M.L., Mulherin J.H., Netter J.M., Poulsen A.B.: Shark Repellents and Managerial Myopia: An Empirical Test, "The Journal of Political Economy" 1990, 98, 5.
 17. Shubik M.: Corporate Control, Efficient Markets, and The Public Good, [w:] Knights, Raiders, and Targets, red. J.C. Coffee, L. Lowenstein, S. Rose-Ackerman, Oxford University Press, New York, Oxford 1988.
 18. Szymański M., Nogalski B.: Obrona przed wrogim przejęciem. Jak ochronić swój biznes, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 19. Useem M.: Executive defense: shareholders power and corporate reorganization, Harvard University Press, Cambridge 1993.
 20. Wasserstein B.: Big deal: the battle for control of America's leading, Warner Books, New York 1998.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu