BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rzempała Artur (Akademia Morska w Szczecinie), Wojdyła Zdzisław (Remech Sp. z o.o.), Rzempała Joanna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Polityka optymalizacji struktur kapitałowych spółek zależnych w grupach kapitałowych
Capital Structure Optimization Policy in a Holding Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 841-857, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Zarządzanie korporacyjne, Grupa kapitałowa, Struktura kapitału
Corporate management, Capital group, Capital structure
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawione zostały możliwe sposoby optymalizacji struktur kapitałowych, uwzględniające działania o charakterze korporacyjnym i cywilnoprawnym. Opierają się one odpowiednio na mechanizmach wypracowanych w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych lub o instytucje prawa cywilnego. W artykule omówione zostały podstawowe aspekty prawne związane z zastosowaniem mechanizmów korporacyjnych: wypłaty dywidendy, likwidacji kapitału zakładowego, obniżenia kapitału zakładowego oraz z zastosowaniem mechanizmów cywilnoprawnych. (abstrakt oryginalny)

The article presents the ways of optimizing capital structures in terms of corporate and civil law actions. The text discusses the basic legal aspects associated with the use of corporate mechanisms: dividends, capital liquidation, reduction of share capital and the mechanisms of civil law.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Piszcz M., Lis M.: Optymalizacja struktur kapitałowych wybranych półek z wyłącznym udziałem Z.Ch. "Police" SA, Poznań 2004.
  2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, DzU 00.94.1037.
  3. Ustawa z dnia 5 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 00.54.654.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu