BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rzempała Artur (Akademia Morska w Szczecinie), Wojdyła Zdzisław (Remech Sp. z o.o.), Rzempała Joanna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Procedura łączenia spółek kapitałowych - aspekty praktyczne
Company Merger Process - Practical Aspects
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 51, s. 849-855, tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Grupa kapitałowa, Konsolidacja przedsiębiorstw, Fuzje i przejęcia
Capital group, Consolidation of companies, Mergers and acquisitions
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiona została koncepcja łączenia spółek poprzez inkorporację jako forma restrukturyzacji grup kapitałowych. Artykuł prezentuje w szczególności realizację poszczególnych etapów procesu połączenia wynikających z przepisów kodeksu spółek handlowych oraz z wewnętrznych regulacji Z.Ch. "Police" SA. Na przykładzie spółek Automatika i Centrum pokazano obszary potencjalnych korzyści, możliwych do uzyskania w wyniku realizacji połączenia. (abstrakt oryginalny)

The article presents the concept of merger by incorporation as a form of capital groups restructuring. The analysis is focused in particular on the implementation stages of the merger process according to regulations of commercial law and the internal regulations of the studied company. Potential benefits that can be obtained as a result of the process were presented.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, DzU 00.94.1037.
  2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy, DzU 98.21.94.
  3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, DzU 01.79.854.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu