BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Betta Jan (Politechnika Wrocławska), Klaus-Rosińska Agata (Politechnika Wrocławska)
Title
Pomiar i ocena efektywności projektów badawczych
Measurement and Evaluation of the Effectiveness of Research Projects
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 39-47, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Pomiar efektywności, Zarządzanie projektem, Prace naukowo-badawcze, Badanie efektywności
Efficiency measurement, Project management, Scientific-research work, Research efficiency
Note
streszcz., summ..
Abstract
Projekty badawcze charakteryzują się wysoką niepewnością osiągania zamierzonych rezultatów. Oznacza to, że może wystąpić taka sytuacja, w której bardzo czasochłonny i kosztochłonny projekt zakończy się bez planowanego produktu projektu. W takich przypadkach ciężko określić efektywność projektu. Środki finansowe zostały wydane, czas został poświęcony, rezultatu natomiast brak, wyliczenie efektywności, pojmowanej jako relacja nakładów do efektów, nie ma racji bytu. Należałoby raczej spojrzeć na mierzenie efektywności w większej ilości wymiarów, np. według orientacji na koszty i orientacji na klienta. Artykuł przedstawia rozważania dotyczące pomiaru oraz oceny projektów badawczych, również w kontekście ich efektywności. (abstrakt oryginalny)

Research projects are characterized by a high uncertainty of achieving the intended results. This means that it is possible that a very time-consuming and cost-generating project could be concluded without providing the project's planned product. In such cases it is difficult to determine project effectiveness. The funds have been spent, time has been dedicated, however, there is no result. The calculation of efficiency, understood as a relation of costs and results, does not have a viable interpretation. It would be better to consider efficiency measurement in more dimensions, e.g. through cost orientation and customer orientation. This article presents considerations concerning the measurement and evaluation of research projects, also in the context of their effectiveness.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Betta J.: Projekty badawcze - czy można i czy warto nimi zarządzać, Zeszyty Naukowe UE w Katowicach (w druku).
  2. Bryde D.J.: Modelling project management performance, "International Journal of Quality & Reliability Management" 2003, Vol. 20, No. 2.
  3. Czakon W.: Procesowe podejście do badania efektywności, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005.
  4. Donovan C.: The qualitative future of research evaluation, "Science and Public Policy" 2007, Vol. 34, Issue 8.
  5. Gardiner P.D.: Project Management, Palgrave Macmillan, 2005.
  6. McCarthy S.: Overview of a Framework 7 Advisor's Office, 13th EARMA Annual Conference, Warszawa 2007.
  7. Piechota R.: Projektowanie rachunku kosztów działań - Activity Based Costing, Difin, Warszawa 2005.
  8. SPMP, Zarządzanie projektami, Podręcznik, pm2pm, Kraków 2009.
  9. "E-mentor" 2008, nr 4(26) (29.12.2011).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu