BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bursiak Leszek (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie)
Title
Diagnoza i pozycjonowanie sytuacji finansowej firm start-up oraz spółek z rynku NewConnect w roku 2011
Diagnosis and Positioning of the Financial Standing of Start-Up And NewConnect Companies in 2011
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 49-58, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo typu start-up, Kondycja finansowa, Spółki giełdowe, Rynek równoległy, Pozycjonowanie, Rynek NewConnect
Startup, Financial condition, Stock market companies, Parallel market, Positioning, NewConnect market
Note
streszcz., summ..
Abstract
Opracowanie koncentruje się na syntetycznym zestawieniu wyników badań empirycznych sytuacji finansowej 89 firm start-up oraz 100 spółek NewConnect w 2011 roku, wykorzystując autorską koncepcję badawczą cyklu życia organizacji. (abstrakt oryginalny)

The paper provides a synthetic summary of the results of empirical studies regarding the financial standing of 89 start-up companies and 100 companies listed on NewConnect in 2011. The research was based on the author's own concept of organizational life cycle.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bursiak L.: Egzemplifikacja sytuacji organizacyjnej badanych przedsiębiorstw w modelu sprawnościowo- dysfunkcyjnym, [w:] Przetrwać dekoniunkturę. Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe wobec kryzysu, red. A. Burlita, G. Maniak, A. Zelek, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin 2011.
  2. Bursiak L.: Diagnoza sytuacji organizacyjnej trzech wybranych przedsiębiorstw w okresie ich funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej do roku 2011, Zeszyt Naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu "Firma i Rynek" 2012, nr 2.
  3. Bursiak L.: Pozycjonowanie firm start-up na skali modelu cyklu życia organizacji - metoda eksperymentalna, [w:] Nowoczesna inżynieria finansowa dla firm start-up w Polsce - raport z badań skreeningowych 2011, red. A. Zelek, Wydawnictwo Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2012.
  4. Kowalak R.: Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu zagrożenia upadłością, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008.
  5. Siedlecki R.: Finansowe sygnały ostrzegawcze w cyklu życia przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa 2007.
  6. Świecka B., Bzunek M., Zdanowska M.: Ocena kondycji finansowej firm start-up w Polsce - analiza porównawcza, [w:] Nowoczesna inżynieria finansowa dla firm start-up w Polsce - raport z badań skreeningowych 2011, red. A. Zelek, Wydawnictwo Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2012.
  7. Wędzki D.: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, t. 2: Wskaźniki finansowe, wyd. 2, Wolters Kluwer, Kraków 2009.
  8. Zelek A.: Inżynieria finansowa firm start-up w Polsce - model badań screeningowych, [w:] Nowoczesna inżynieria finansowa dla firm start-up w Polsce - raport z badań skreeningowych 2011, red. A. Zelek, Wydawnictwo Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2012.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu