BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Flejterski Stanisław (Uniwersytet Szczeciński), Pettersen-Sobczyk Monika (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Sektor bankowy w Polsce w latach 1989-2013 - próba oceny z punktu widzenia interesariuszy
Banking Sector in Poland In 1989-2013 - an Assessment Attempt from the Stakeholders' Point of View
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 103-113, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Bankowość, Sektor bankowy, Przedsiębiorstwo, Gospodarstwa domowe
Banking, Banking sector, Enterprises, Households
Note
streszcz., summ..
Abstract
Głównym celem pracy jest próba generalnej oceny sektora bankowego w Polsce z punktu widzenia głównych interesariuszy - przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Sektor bankowy jest fundamentalnie bezpieczny i stabilny. Nie oznacza to, że sytuacja jest w pełni pozytywna. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the paper is an attempt of a general evaluation of the banking sector in Poland from the point of view of enterprises and households. The Polish banking sector is fundamentally safe and stable. It does not mean, however, that the situation is entirely positive.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bankowość, red. M. Zaleska, C.H. Beck, Warszawa 2013.
  2. Flejterski S.: Metodologia finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN PWN, Warszawa 2007.
  3. Flejterski S.: Różnicowanie struktur we współczesnej bankowości, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002.
  4. Kawalec S., Gozdek M.: Raport dotyczący optymalnej struktury polskiego systemu bankowego w średnim okresie, Warszawa 2012, http://nbp.pl/badania/seminaria_files/10xii2012.pdf.
  5. Nadler P.S.: Banki komercyjne w gospodarce, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1993.
  6. Stiglitz J.E.: Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu