BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grasso Filippo (University of Messina, Italy)
Title
Analysis of Local Resources and Enhancement of Tourism Promotion in a Sicilian resort
Analiza lokalnych zasobów i wzmocnienia promocji turystyki w sycylijskim kurorcie
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 115-122, rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Turystyka, Promocja usług turystycznych, Segmentacja rynku, Rozwój lokalny
Tourism, Promotion of tourist services, Market segmentation, Local development
Note
streszcz., summ..
Country
Włochy
Italy
Abstract
Dziś, w realiach hiperkonkurencji w turystyce, stopień sukcesu miejscowości turystycznych zależy od stworzenia systemu ofert, który zaspokaja potrzeby i pragnienia określonej grupy turystów. Region staje się zatem częścią składową atrakcji turystycznych. Strategia segmentacji rynku bierze pod uwagę fakt, że niewiele jest miejsc, które są powszechnie pożądane przez turystów, stąd, zamiast próbować przyciągnąć wszystkich, istotne jest, aby wysiłki były skierowane na zaspokojenie potrzeb określonych celów. Artykuł opisuje rozwój ekonomiczny regionów, który w coraz większym stopniu zależy od modelu interakcji pomiędzy rozwojem lokalnym i globalnym rynkiem oraz zdolności poszczególnych interesariuszy do osiągnięcia synergii w celu stworzenia efektywnego lokalnego systemu turystycznego. Jako model badań posłużyło wspaniałe miasto Taormina. Kryzys w niewielkim stopniu wpłynął tam na turystykę, podczas gdy analiza danych statystycznych ukazuje duży niewykorzystany potencjał ekonomiczny. (abstrakt oryginalny)

In today's hyper-competitive tourism scenery, the success of tourist destinations is subject to the formulation of an offer system fulfilling the needs and desires of specific "cluster" of tourists. The territory thus becomes an element of tourist attraction. The strategy of market segmentation recognizes that few holiday destinations are globally enjoyed and desired by tourists, therefore, rather than trying to attract all the targets, it is essential that efforts are specifically directed to the needs and desires of specific targets. This paper deals with territorial economic development that increasingly depends on the model of interaction between local development and global market and on the ability of different stakeholders to create synergy for an efficient local tourist system. We take as a study model an excellence town like Taormina, where tourism is slightly affected by the crisis, while the analysis of statistical data observed shows its strong untapped potential in the field of local economic growth. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Grasso, F., Paratore, S.G.: Programming and planning a strategic plan for territorial analysis for the promotion of quality tourism, [in:] The community integration process: economic and legal profiles, 2010.
  2. Oliveri, A.M., Parroco, A.M., Vaccina, F.: Tourist mobility and destination competitiveness, Rivista Italiana di Economia, Demografia e Statistica, n. 2/2012
  3. Ostrom, E.: "Governing the commons": "Governare i beni collettivi". Istituzioni pubbliche e iniziative della comunitŕ, ed. Marsilio, 2006.
  4. Scarpelli, F.: La memoria del territorio. Recensione di S. Bernardi, in Fare Antropologia, il portale dell'antropologia culturale, 2010.
  5. Urry, J., lo sguardo del turista, ed. Seam, Roma, 1995.
  6. Talluri, K.T., Van Ryzin GJ, Revenue management, Sprintgter Science and Business Media, N.Y. 2004.
  7. Trunfio, M. Governance turistici ed i sistemi turistici locali, Ed Giappichelli, 2008 Torino
  8. Volo, S., Notarstefano, G.: Measuring the impact of tourism: a 'territorial' approach, in: Rivista Italiana di Economia, Demografia e Statistica, n. 2/2012.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu