BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hamrol Mirosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Niedoceniane aspekty badania sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa
Underrated Aspects of Financial Reporting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 123-132, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe, Audyt, Wskaźniki finansowe
Accounting, Financial statements, Audit, Financial indicators
Note
streszcz., summ..
Abstract
Przedmiotem referatu są wybrane aspekty badania sprawozdania finansowego, a w tym ocena sytuacji przedsiębiorstwa w kontekście jego zdolności do kontynuowania działalności. Autor zwraca uwagę na warunki, jakie muszą być spełnione, aby opinia audytora spełniała oczekiwania interesariuszy przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę zwrócono na problemy metodologiczne związane z właściwym wykorzystaniem wskaźników finansowych. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses a range of financial reporting aspects, including the assessment of the companies' operational sustainability. In the paper, the author lays out the criteria to be met in order for the auditor's opinion to satisfy the expectations of company stakeholders. Particular emphasis is placed on methodological issues relevant to the correct use of financial indicators.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dudycz T., Hamrol M., Skoczylas W., Niemiec A.: Finansowe wskaźniki sektorowe - pomoc przy analizie finansowej i ocenie zdolności przedsiębiorstwa do kontynuacji działalności, "Rachunkowość" 2005, nr 3.
  2. Dudycz T.: Wykorzystanie wskaźników sektorowych w analizie sprawozdawczości finansowej, [w:] Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, red. W. Skoczylas, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009.
  3. Hołda A.: Zasada kontynuacji działalności a badanie ksiąg rachunkowych, [w:] Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym, KiBR, Warszawa 2002.
  4. Jakubczyk-Cały E.: Komu i po co potrzebny jest audytor finansowy, "Parkiet" z 18.04.2011 r.
  5. Micherda B.: Analiza finansowa w nowych normach wykonywania zawodu biegłego rewidenta, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 20 (76), Warszawa 2004.
  6. Prusak B.: Ograniczenia i kierunki rozwoju modeli prognozowania zagrożenia przedsiębiorstw niewypłacalnością, [w:] Współczesne problemy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, red. S. Wrzosek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
  7. Radosiński E.: Wprowadzenie do sprawozdawczości, analizy i informatyki finansowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu