BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jasiniak Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Title
Działalność przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych w Polsce w latach 1995-2010
Foreign and Domestic Enterprises' Activity in Poland in 1995-2010
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 145-154, rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Przedsiębiorczość, Otoczenie biznesu, Analiza ekonomiczna, Przedsiębiorstwo zagraniczne
Entrepreneurship, Business environment, Economic analysis, Foreign enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
Przedsiębiorstwa krajowe oraz przedsiębiorstwa zagraniczne działające na obszarze kraju goszczącego realizują swoją działalność w takich samych warunkach i pod wpływem takich samych czynników, składających się na otoczenie gospodarcze danego kraju. Jednak siła i zakres oddziaływania tych czynników mogą być różne, co ma swoje odzwierciedlenie w efektach działalności osiąganych przez te przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest analiza efektów działalności krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995-2010. Wyniki analizy wskazują, że w niektórych przypadkach efekty działalności krajowych przedsiębiorstw w analizowanym okresie mogą być bardzo zbliżone do efektów działalności osiąganych przez przedsiębiorstwa zagraniczne. (abstrakt oryginalny)

Domestic companies and foreign enterprises operating in a host country conduct their activities in the same conditions and are influenced by the same economic environment factors. The strength and impact of these factors, however, might be different, which is reflected in these enterprises' results. The main aim of this article is an analysis of the results of domestic and foreign enterprises' activities in Poland between 1995 and 2010. The results of this analysis indicate that there were cases in which domestic companies' results were similar to these achieved by foreign enterprises in the analyzed period.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Borowiecki R.: Przedsiębiorstwo w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie, red. M. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.
  2. Jasiniak M.: The activity of foreign versus locally-owned companies: financial perspective, "e-Finanse" 2011, vol. 7, nr 1, www.e-finanse.com/artykuly_eng/174.pdf.
  3. Kuzel M.: Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dyfuzji wiedzy i umiejętności na przykładzie gospodarki Polski, TNOiK, Toruń 2007.
  4. Różański J.: Przedsiębiorstwa zagraniczne w Polsce - rozwój, finansowanie, ocena, PWN, Warszawa 2010.
  5. Stonehouse G, Hamill J., Campbell D, Purdie T.: Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2001.
  6. Szymański W.: Kiedy i co po kryzysie?, [w:] Przedsiębiorstwo a kryzys globalny, red. R. Sobiecki, J.W. Pietrwicz, SGH Warszawa 2010.
  7. Taranowska E.: Kondycja finansowa i uwarunkowania działania polskich przedsiębiorstw w dobie kryzysu, KNME 2009, www.konferencja.edu.pl/?a=f161f10.
  8. UNCTAD, World Investment Report 1992, Transnational Corporations as Engines of Growth, New York and Geneva 1992.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu