BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimczak Karol Marek (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Symulacja finansowa spółki za pomocą modelu zysku rezydualnego
Financial Simulation of a Stock Company Using the Residual Income Model
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 167-176, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Wycena, Spółki giełdowe, Wynik finansowy, Symulacja Monte Carlo
Valuation, Stock market companies, Financial performance, Monte Carlo simulation
Note
streszcz., summ..
Abstract
Badania eksperymentalne w zakresie finansów i rachunkowości wykorzystują gry giełdowe, w których bada się wpływ dostarczanych informacji na decyzje uczestników. Podobne gry znajdują zastosowanie w nauczaniu. Przedmiotem artykułu jest stworzenie symulacji wyników finansowych spółki oraz ceny rynkowej jej akcji za pomocą modelu zysku rezydualnego w wersji opublikowanej przez Jamesa Ohlsona (1995). Model ten został rozwinięty, aby uwzględnić parametry ryzyka specyficznego i systematycznego oraz umożliwić tworzenie równoległych scenariuszy dla portfela spółek o różnej charakterystyce. Rozkłady zmiennych wynikowych zbadano za pomocą symulacji Monte Carlo. Model pozwala na łatwą implementację w arkuszu kalkulacyjnym lub pakiecie statystycznym. (abstrakt oryginalny)

Experimental research in finance and accounting relies to a large extent on stock trading simulations, in which the objects of interest are the participants' reactions to the information provided. Similar games are used in teaching. The goal of this article is to develop a simulation of company financial results and market share price using the residual income model, as published by James Ohlson (1995). This model has been enhanced to include parameters for idiosyncratic and common risk. The simulation allows users to create parallel scenarios for portfolios of companies with various characteristics. A Monte Carlo simulation was used to verify the distributions of simulation outputs. The simulation can be implemented in a spreadsheet or a statistical package.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dechow P.M., Hutton A.P., Sloan R.G.: An empirical assessment of the residual income valuation model, "Journal of Accounting & Economics" 1999, nr 26 (1-3).
  2. Feltham G.A., Ohlson J.A.: Valuation and Clean Surplus Accounting for Operating and Financial Activities, "Contemporary Accounting Research" 1995, nr 11(2).
  3. Hill N.C., Stone B.K.: Accounting Betas, Systematic Operating Risk, and Financial Leverage: A Risk- Composition Approach to the Determinants of Systematic Risk, "The Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1980, nr 15(3).
  4. Klimczak K., Pikos A., Wardaszko M.: The use of risk information by investors - a simulation study, [w:] Bonds and Bridges: The Use of Simulation Games, red. W.T. Bielecki, M. Wardaszko, A. Pikos, J. Gondziarowska-Ziołecka, Poltext, Warszawa 2012.
  5. Ohlson J.A.: Earnings, Book Values, and Dividends in Equity Valuation, "Contemporary Accounting Research" 1995, nr 11(2).
  6. Runsten M.: The association between accounting information and stock prices: model development and empirical tests based on Swedish data, Stockholm School of Economics, Sztokholm 1998.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu