BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matyjas Zbigniew (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wpływ poziomu sektora na wyniki finansowe polskich spółek publicznych
Industry Influence on Performance of Polish Public Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 189-199, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Spółki publiczne, Wynik finansowy, Spółki giełdowe, Rentowność aktywów, Efekt sektorowy
Public companies, Financial performance, Stock market companies, Return on assets (ROA), Industry effect
Note
streszcz., summ..
Abstract
Podstawowym celem opracowania jest przedstawienie wyników badań w zakresie wpływu czynników oddziałujących na poziomie sektora na wyniki finansowe spółek. Wykorzystano próbę 387 polskich spółek publicznych, dane finansowe zostały zebrane za lata 2007-2010, wykorzystaną metodą była analiza danych panelowych. Wyniki badań światowych pokazują rozbieżne rezultaty - od bardzo dużego wpływu czynników sektorowych na wyniki finansowe przedsiębiorstw do ich niemal całkowitego braku. Wyniki przeprowadzonych przez Autora badań wskazują na znikomy udział zmiennych sektorowych w wynikach finansowych spółek, przy dużym znaczeniu zmiennych oddziałujących na poziomie firmy (wyłącznie dla modelu 1 - ROA). (abstrakt oryginalny)

The main aim of the article is to present the results of the impact of industry-level effects on the financial performance of companies. The sample consisted of 387 Polish public companies, the data were collected for the period of 2007-2010, the empirical analysis was conducted using the panel data analysis. The results of international research show diverging results - from big influence of industry effects on companies' performance to almost no influence. The results of my research show the insignificant influence of industry effects on companies' performance, with the significant influence of company-level effects (only for model 1 - ROA).(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bamiatzi V., Hal G.: Firm versus Sector Effects on Profitability and Growth: The Importance of Size and Interaction, "International Journal of the Economics of Business" 2009, No. 16 (2).
 2. Chang S.J., Singh H.: Corporate And Industry Effects on Business Unit Competitive Position, "Strategic Management Journal" 2000, No. 21.
 3. Grant R.M.: Contemporary Strategy Analysis, 2005, 5th Ed., Blackwell Publishing.
 4. Hawawini G., Subramanian V., Verdin P.: Is Performance Driven by Industry- Or Firm- Specific Factors? A New Look at the Evidence, "Strategic Management Journal" 2003, No. 24.
 5. Hawawini G., Subramanian V., Verdin P.: Is Performance Driven by Industry- Or Firm- Specific Factors? A Reply To McNamara, Aime, and Vaaler, "Strategic Management Journal" 2005, No. 26.
 6. Lee J.: Does Size Matter in Firm Performance? Evidence from US Public Firms, "International Journal of the Economics of Business" 2009, No. 16 (2).
 7. Matyjas Z.: Wpływ czynników oddziałujących na poziomie firmy oraz czynników sektorowych na wyniki finansowe spółek w świetle badań empirycznych, "Zarządzanie i Finanse" 2012, vol. 10, nr 4, cz. 2.
 8. Mauri A.J., Michaels M.P.: Firm And Industry Effects Within Strategic Management: An Empirical Examination, "Strategic Management Journal" 1998, No. 19.
 9. McGahan A.M., Porter M.E.: How much does industry matter, really?, "Strategic Management Journal" 1998, No. 18, Summer Special Issue.
 10. McNamara G., Aime F., Vaaler P.M.: Is Performance Driven by Industry- Or Firm-Specific Factors? A Response To Hawawini, Subramanian, and Verdin, "Strategic Management Journal" 2005, No. 26.
 11. Ruefli T.W.: Wiggins R.R.: Industry, Corporate, And Segment Effects And Business Performance: A Non-Parametric Approach, "Strategic Management Journal" 2003, No. 24.
 12. Rumelt R.P.: How Much Does Industry Mutter?, "Strategic Management Journal" 1991, No. 12.
 13. Sakakibara M.: Formation of R&D Consortia: Industry And Company Effects, "Strategic Management Journal" 2002, No. 23.
 14. Schmalensee R.: Do Markets Differ Much?, "American Economic Review" 1985, No. 75.
 15. Short J.C., Ketchen Jr. D.J., Palmer T.B.: Firm, Strategic Group, and Industry Influences on Performance, "Strategic Management Journal" 2007, Nr 28.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu