BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazurek Sławomir (Uniwersytet Szczeciński, doktorant)
Title
Statystyka upadłości (podmiotów biznesowych)
Bankruptcy Statistics (of Business Entities)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 201-210, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Statystyka, Upadłość przedsiębiorstwa
Statistics, Enterprise bankruptcy
Note
streszcz., summ..
Country
Świat
World
Abstract
W artykule przedstawione są dane statystyczne na temat skali, charakteru i efektywności postępowań upadłościowych. Dane dotyczą wybranych regionów ekonomicznych świata i Polski. (abstrakt oryginalny)

The article presents statistical data on the scale, character and efficiency of bankruptcy proceedings. The data in question concerns selected economic regions in Poland and across the world.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gołębiowski G.: Trendy upadłości przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Zarządzanie finansami firm. Teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace naukowe AE we Wrocławiu nr 1109, Wrocław 2006.
 2. Hołda A.: Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych, AE w Krakowie, Kraków 2006.
 3. Mazurek S.: Liczba wniosków o ogłoszenie upadłości jako miara zjawiska upadłości w Polsce, [w:] Zarządzanie finansami. Aktualne wyzwania teorii i praktyki, red. D. Zarzecki, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 533, Szczecin 2009.
 4. Scholes M.S.: Rynki finansowe może uspokoić tylko zgoda na bankructwo, Dziennik Gazeta Prawna, 2-4.09.2011.
 5. www.ms.gov.pl/statystyki.
 6. www.doingbusiness.org.
 7. www.cofaceintercredit.pl.
 8. www.eulerhermes.com.
 9. www.eulerhermes.pl.
 10. www.abiworld.org.
 11. www.uscourts.gov/bankruptcystats.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu