BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zalega Tomasz (Uniwersytet Warszawski)
Title
Tendencje rozwojowe konsumpcji w gospodarstwach domowych z osobami bezrobotnymi w latach 2000-2006
Source
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2008, nr 2, s. 26-36, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Gospodarstwa domowe, Konsumpcja gospodarstw domowych, Bezrobocie
Households, Consumption in household, Unemployment
Note
streszcz.
Abstract
W artykule przeanalizowano zmiany w poziomie i strukturze spożycia zarówno artykułów żywnościowych, jak i nieżywnościowych we wszystkich kategoriach gospodarstwach domowych dotkniętych bezrobociem w latach 2000-2006. W pierwszej części artykułu skoncentrowano się na omówieniu spożycia wybranych artykułów żywnościowych, takich jak kasze, mąka, pieczywo, ryby, owoce, warzywa, mięso, masło itd. Prześledzenie zmian w ilościowym spożyciu artykułów żywnościowych w analizowanym okresie umożliwiło wyciągnięcie ogólnych wniosków, wskazujących na pewne stałe przemiany konsumpcji żywności. W drugiej części artykułu przeanalizowano warunki mieszkaniowe i wyposażenie w dobra trwałego użytku (zmechanizowany sprzęt gospodarczy, w sprzęt informacyjno-rozrywkowy oraz w mobilne dobra trwałego użytku) gospodarstw domowych z osobami bezrobotnymi. Analizę zakończono omówieniem zmian w wyposażeniu w dobra trwałego użytku w badanym okresie. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. NBP. 2005. Biuletyn Informacyjny NBP, Warszawa.
  2. GUS. 2007. Budżety gospodarstw domowych w roku 2006, Warszawa.
  3. Zalega T. 2007a. Konsumpcja - podstawy teoretyczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
  4. Zalega T. 2007b. Mikroekonomia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
Cited by
Show
ISSN
1733-9758
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu