BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaute Wojciech (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Kant a liberalism
Kant and Liberalism
Source
Horyzonty Polityki, 2012, vol. 3, nr 4, s. 283-303
Issue title
Nie-ludzki wymiar polityki
Keyword
Liberalizm, Sytuacja społeczno-polityczna, Poglądy filozoficzne
Liberalism, Social and political conditions, Philosophical thought
Note
streszcz., summ.
Kant Immanuel
Abstract
Głównym celem artykułu jest analiza społeczno-politycznego aspektu filozofii Immanuela Kanta. Analiza ta ujęta jest w kontekście nowożytnej, liberalnej krytyki archetypu sokratyczno-chrześcijańkiego. Autor ukazuje stanowisko Kanta jako próbę swoistego "pogodzenia" głównych idei liberalizmu - idea Kartezjańskiego Cogito, idea wolnego rynku, oraz naczelnych wątków filozofii Platona - obiektywny status Dobra i Sprawiedliwości. Konsekwencją tego zabiegu jest wypracowanie przez niemieckiego filozofa "drogi pośredniej", stanowiącej fundament koncepcji socjaldemokracji, klasycznej i współczesnej. (abstrakt oryginalny)

The main task of the article is to analyze a socio-political aspect of Immanuel Kant's philosophy. The analysis is shown in the context of the modern, liberal critique of the Socratic-Christian paradigm. The author presents Kant' standing as a specific attempt to reconcile the main liberal ideas: Cartesian Cogito, the idea of the free market, and the most important elements of Plato's philosophy - the objective status of Good and Justice. The effect of this operation is an idea of the "middle way", which stands as a fundament of classical and contemporary social democratic thought. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie, [w:] tegoż, Pisma sokratyczne, przekł. L. Joachimowicz, Warszawa 1967,1,1,16.
 2. P. Manent, Intelektualna historia liberalizmu, przekł. M. Miszalski, Arcana, Kraków 1994, s. 28.
 3. J. Locke, Dwa traktaty o rządzie, przekł. Z. Rau, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, s. 182.
 4. Z. Ogonowski, Locke, Książka i Wiedza, Warszawa 1972, s. 209.
 5. A. Chmielewski, Społeczeństwo otwarte czy wspólnota? Filozoficzne i moralne podstawy nowoczesnego liberalizmu oraz jego krytyka we współczesnej filozofii społecznej, "Arboretum", Wrocław 2001, s. 125,126.
 6. B. Baczko, Samotność i wspólnota, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1964, s. 723.
 7. I. Kant, Religia w obrębie samego rozumu, przekł. A. Bobko, Znak, Kraków 1993, s. 40.
 8. I. Kant, Krytyka czystego rozumu, przekł. R. Ingarden, Antyk, Kęty 2001, s. 303.
 9. I. Kant, Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka, przekł. B. Bornstein; na nowo opracowała J. Suchorzewska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, s. 98-99.
 10. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, przekł. M. Wartenberg, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1953, s. 62.
 11. R. Brandt, Uwagi historyczne i krytyczne na temat tekstu Kanta "Do wiecznego pokoju", [w:] Projekt wieczystego pokoju. W 200-lecie wydania pracy Kanta, red. J. Garewicz, Б. Markiewicz, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Warszawa 1995, s. 86.
 12. I. Kant, O porzekadle: To może być słuszne w teorii, ale nic nie jest warte w praktyce. Do wiecznego pokoju. Projekt filozoficzny, przekł. M. Żelazny, Wydawnictwo COMER, Toruń 1995, s. 34.
 13. L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu. Powstanie - rozwój - rozkład, Aneks, Londyn, 1988, s. 42.
 14. E. Bernstein, Zasady socyalizmu i zadania socyalnej demokracji, Polskie Towarzystwo Nakładowe, Lwów 1901, s. 292.
 15. H. Schmidt, Filozofia odchodzącego, "Polityka" 1982, nr 34, s. 14.
 16. T. Blair, G. Schröder, Trzecia droga. Manifest socjaldemokratyczny, "Gazeta Wyborcza" nr 159 z dnia 10-11.07.1999, s. 9.
 17. A. Giddens, Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji, Książka i Wiedza, Warszawa 1999, s. 7.
 18. M. Lillla, Bezsilny Bóg. Religia, polityka i nowoczesny Zachód, przekł. J. Mikos, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2009, s. 145.
Cited by
Show
ISSN
2082-5897
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu