BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Roszkowska-Hołysz Dorota (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Koszty utrzymania klienta ponoszone przez dystrybutora w kryzysie
Costs of Maintaining the Customer Base Incurred by the Distributor During a Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 239-247, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Przedsiębiorstwo handlowe, Należności, Klient
Enterprise management, Commercial enterprises, Receivables, Customer
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł przedstawia problematykę należności w przedsiębiorstwie handlowym na rynku urządzeń i instalacji sanitarno-grzewczych. W czasach kryzysu szczególnego znaczenia nabierają należności przeterminowane. Godny zauważenia jest sposób podejścia do nich. Chcąc utrzymać stałych klientów i nie dopuścić do ich upadłości, dostawca ponosi koszty ich kredytowania nie naliczając odsetek od należności. (abstrakt oryginalny)

The article presents issues regarding receivables turnover in a trade company on the sanitary and heating market. In times of crisis, overdue receivables are particularly important. What is worth noting is the approach to them. To keep loyal and regular customers and to prevent their bankruptcy, the supplier bears the costs of their trade credit by not charging interest on overdue receivables.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bień W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2005.
  2. Finanse przedsiębiorstwa, red. J. Szczepański, L. Szyszko, PWE, Warszawa 2007.
  3. Rytko P.: Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2009.
  4. Roszkowska-Hołysz D.: Uwarunkowania konkurencyjności dostawców na rynku wewnętrznych instalacji sanitarno-grzewczych województwa lubuskiego, Opole 2007, praca doktorska.
  5. Mały Rocznik Statystyczny 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ze strony www.stat.gov.pl/ gus/5840_737_PLK_HTML.htm?action=show_archive (15.02.2013).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu