BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ryńca Radosław (Politechnika Wrocławska)
Title
Model satysfakcji pracownika naukowo-dydaktycznego oraz jej wpływu na wyniki osiągane w szkole wyższej
Academic Employee's Satisfaction Model and the Influence on Work Results
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 261-270, rys., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Badanie satysfakcji
Higher education, Satisfaction research
Note
streszcz., summ..
Abstract
W literaturze przedmiotu można spotkać się z wieloma badaniami dotyczącymi pomiaru satysfakcji studenta. Jednym z nich jest model zaproponowany przez J. Douglasa, R. McClellanda i J. Davisa18. Niezmiernie rzadko przedstawia się badania, których celem jest ocena satysfakcji wykładowcy z punktu widzenia różnych kryteriów. Zaproponowana przez autora artykułu modyfikacja modelu pomiaru zadowolenia studenta w dalszym etapie mogłaby być dopasowana także do grupy, jaką są pracownicy uczelni. Od ich zadowolenia i satysfakcji z pracy w dużym stopniu zależy jakość świadczonych usług. W artykule zaproponowano model satysfakcji pracownika naukowo-dydaktycznego oraz jej wpływu na wyniki osiągane w szkole wyższej. (abstrakt oryginalny)

There is a lot of research on students' satisfaction in literature. J. Douglas, R. McClelland and J. Davis model is the best known. Research that concerns employee's satisfaction at the university is very seldom presented in Polish literature. The article presents a modified model of students' satisfaction which is adjusted to academic employees.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chen S., Yang C., Shiau J., Wang H.: The development of an employee satisfaction model for higher education, "The TQM Magazine" 2006, Vol. 18, No. 5.
 2. Comm C.L., Mathaisel D.F.X.: Assessing employee satisfaction in service firms: an example in high education, "The Journal of Business and Economic Studies", Fairfiels, Spring 2000.
 3. Dalton D., Pica J.: Student satisfaction with undergraduate and MBA DS/P/IS programs, "Decision Line" 1998, Vol. 29, No. 3.
 4. Dickter D., Roznowski M., Harrison D.: Temporal tempering: an event history analysis of process of voluntary turnovers, "Journal of Applied Psychology" 1996, Vol.81.
 5. Douglas J., Douglas A., Barnes B.: Measuring student satisfaction at UK University, "Quality Assurance in Education" 2006, Vol. 14, No. 3.
 6. Douglas J., McClelland R., Davis J.: The development of conceptual model of student satisfaction with their experience in higher education, "Quality Assurance in Education" 2008, Vol. 16, No. 1.
 7. Dubrovski D.: The role of customer satisfaction in achieving business excellence, "Total Quality Management" 2001, Vol. 12, No. 7/8.
 8. Hagederon L.S.: Retirement proximity's role in the prediction of satisfaction in academe, "Research in Higher Education" 1994, Vol. 35, No. 6.
 9. Kusku F.: Dimensions of employee satisfaction: a state university example, "METU Studies in Development" 2001, Vol. 28, No. 1.
 10. Langbein L.: Management by results: Student evaluation of faculty teaching and the mis- measurement of performance, "Economics of Education Review" 2008, Vol. 27, No. 4.
 11. Lee T.: How job satisfaction leads to turnover, "Journal of Business and psychology" 1988, Vol. 2.
 12. Oshagbemi T.: Job satisfaction profiles of university professors, "Journal of Management Psychology" 1997, Vol. 12, No. 1.
 13. Ryńca R.: Zrównoważona ocena szkoły wyższej, Raport Ins.Org. PWr, Seria Pre, nr 4/2012.
 14. Schneider B., Bowen D.: Employee and customer perception of service in bands: replication and extension, "Journal of Applied Psychology" 1985, Vol. 70.
 15. Ulmer D., Syptak J.M., Marsland D.W.: Job satisfaction: putting theory into practice, "Family Practise Management", October 1999.
 16. Ward M., Sloane P.: Job satisfaction: the case of the Scottish academic profession, mimeo, University of Aberdeen, Aberdeen 1998.
 17. Voss R.: Studying critical classroom encounters. The experience of students in German college education, "Quality Assurence in Education" 2009, Vol. 17, No. 2.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu