BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sikacz Hanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Czynniki kształtujące sytuację finansową obiektów infrastruktury sportowej (krytych pływalni)
Factors Determining the Financial Standing of Sports Infrastructure Facilities (Indoor Swimming Pools)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 271-280, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Sport, Infrastruktura, Zarządzanie
Sport, Infrastructure, Management
Note
streszcz., summ..
Abstract
W niniejszym artykule zweryfikowano dość powszechnie panujący pogląd, że inwestycja w infrastrukturę basenową jest nierentowna i żadne działania nie są w stanie tej sytuacji zmienić. Zostały tu opisane czynniki wpływające na sytuację finansową obiektów sportowych (z funkcją krytych pływalni), które należy wziąć pod uwagę już w początkowym etapie procesu inwestycyjnego, a także w trakcie funkcjonowania obiektu. Przyczyn niezadowalających wyników finansowych omawianych obiektów sportowych należy dopatrywać się m.in. w problemach związanych z: własnością obiektów, kwalifikacjami i umiejętnościami menedżerskimi kadry zarządczej, nowoczesnością obiektów. (abstrakt oryginalny)

The article verified the fairly widespread view that investment in sports infrastructure facilities (indoor swimming pools) is unprofitable and no action can change this situation. This paper describes the factors affecting the financial standing of sports facilities (including indoor swimming pools), which should be taken into account at an early stage of the investment process and during the operation of the facility. The reasons for poor financial performance of sports facilities are as follows: problems related to object ownership, managerial skills and qualifications of management team, modernity of facilities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kultura fizyczna w Polsce w latach 2008-2010, Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Warszawa - Rzeszów 2011.
  2. Opis funkcji państwa budżetu zadaniowego, www.mf.gov.pl (12.10.2011).
  3. Raport: Partnerstwo publiczno-prywatne w sporcie, rekreacji i turystyce - aktualizacja, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz, Warszawa 2012.
  4. Raport: Partnerstwo publiczno-prywatne w sporcie, rekreacji i turystyce, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz, Warszawa 2011.
  5. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., DzU, nr 157, poz. 1240.
  6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, DzU 2006, nr 156, poz. 1118 z późn. zm.
  7. Wędzki D.: Analiza finansowa sprawozdania finansowego, tom 2, Wolters Kluwer, Kraków 2009.
  8. Jerzmanowski Z.: Zalety spółek komunalnych, "Wspólnota" 2012, nr 25-26.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu