BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sukiennik Marta (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Analiza dyskryminacyjna oraz miękkie techniki obliczeniowe w ocenie stanu finansowego polskich kopalń
Discriminant Analysis and Soft Computing as Methods to Determine the Financial Condition of the Polish Mines
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 291-299, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Kondycja finansowa, Górnictwo, Analiza dyskryminacyjna
Enterprise management, Financial condition, Mining sector, Discriminant analysis
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono techniki wykorzystywane do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw. Ukazano wyniki przeprowadzonej analizy dyskryminacyjnej, określającej kondycję finansową spółki górniczej w ciągu pięciu kolejnych lat. Zaprezentowano także model stworzony dla przedsiębiorstw działających w branży wydobywczej. Model ten uwzględnia specyfikę przemysłu górniczego, przez co siła jego dyskryminacji powinna być większa dla spółek działających w tej branży. Scharakteryzowano także miękkie techniki obliczeniowe, które mogą być wykorzystywane do oceny stanu finansowego polskich przedsiębiorstw wydobywczych. (abstrakt oryginalny)

This paper presents methods used to determine the financial condition of companies. It contains a comparison of selected discriminant functions determining the financial condition of mining companies over the period of five subsequent years. A model created specifically for mining sector companies was also presented. This model takes into account the specificity of the mining industry, therefore, its discriminative force should be greater for companies operating in this sector. Soft computing techniques, which can be used to assess the financial standing of Polish mining companies, was also presented.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Hamrol M., Czajka B., Piechocki M.: Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa - model analizy dyskryminacyjnej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2004, nr 76, Warszawa.
  2. Hołda A.: Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w predykcji bankructwa - doświadczenia światowe, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2001, t. 5 (61), Warszawa.
  3. Hołda A.: Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, "Rachunkowość" 2001 nr 5.
  4. Korol T.: Prognozowanie upadłości firm przy wykorzystaniu miękkich technik obliczeniowych, Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse" 2010, nr 1, www.e-finanse.com/artykuly_eng/140. pdf (27.11.2012).
  5. Łuczak I. Sukiennik M.: Metody oceny kondycji finansowej kopalń węgla kamiennego, "Przegląd Górniczy" 2010, t. 66, nr 9.
  6. Mączyńska E.: Ocena kondycji przedsiębiorstwa (uproszczone metody), "Życie gospodarcze" 1994, nr 38.
  7. Sukiennik M.: Analiza dyskryminacyjna w ocenie kondycji finansowej kopalń węgla kamiennego, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2007.
  8. Sukiennik M.: Koncepcja analizy porównawczej metod oceny kondycji finansowej kopalń węgla kamiennego w Polsce, [w:] Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 12, Oficyna Wydawnicza PW, Wrocław 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu