BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jackiewicz Aleksandra (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Title
W kierunku inteligentnych regulacji : dylematy Oceny Skutków Regulacji w sporcie
Source
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2008, nr 2, s. 47-57, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Sport, Polityka regulacyjna
Sport, Regulatory policy
Note
streszcz.
Abstract
Artykuł poświęcony jest narzędziom umożliwiającym optymalizację wyboru wariantu regulacji poprzez zastosowanie analizy korzyści i kosztów. Autorka opisuje istotę, cele, metodologiczne zasady opracowania, a także podstawy prawne stosowania przez administrację rządową stosunkowo nowego narzędzia zarządzania regulacjami, jakim jest Ocena Skutków Regulacji (Regulatory Impact Assessment). W ramach przykładu zanalizowana zostaje użyteczność OSR w obszarze tworzenia prawa sportowego w Polsce, a także potencjalne korzyści z jej stosowania w procesie dążenia do inteligentnych regulacji (smart regulations). Omówione zostają także przyczyny niskiej jakości oraz słabego wykorzystania OSR jako narzędzia wspomagającego zarządzanie regulacjami. Autorka próbuje wykazać, że wdrażanie zasad reformy regulacji, w tym wykorzystanie dobrej jakości OSR, polepszy jakość regulacji, a w konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości otoczenia prawnego sportu w Polsce. Przeprowadzona analiza pokazuje, że w dziedzinie sportu konieczne są systemowe zmiany, co pozwoli prawu sportowemu zbliżyć się do standardów inteligentnych regulacji. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Foks J. (red.) 2006. Unia Europejska i Sport. Implikacje członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla polskiego sportu, Warszawa: Ministerstwo Sportu i Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 2. Foks J., Korpak B., Ryba B., Wach A., Witkowski W. 2005. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym. Uwagi i opinie. Sport Wyczynowy, nr 9-10, s. 35-50.
 3. Jacobs S. 2006. Current trends in regulatory impact analysis: The Challenges of mainstraining RIA into policy making. Scott Jacobs and Associates. www.regulatoryreform.com.
 4. Klisiński J. 2000. Profesjonalizacja i profesjonaliści w zarządzaniu sportem, Częstochowa: Wyd. Politechniki Częstochowskiej.
 5. Kulesza W. 2004. Dobre państwo - dobra legislacja. w: Kieżun W., Kubin J. (red.) Dobre państwo, Warszawa: Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.
 6. Lezuan J., Soneryd L. 2006. Government by elicitation: Engaging stakeholders or listening to idiots? Centre for analysis of risk and regulation. http://www.lse.ac.uk/collections/CARR/pdf/Disspaper34.pdf.
 7. Ministerstwo Gospodarki. 2006. Wytyczne do oceny skutków regulacji (OSR).
 8. Morawski L. 2003. Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Warszawa: Wydawnicywo Lexis Nexis.
 9. OECD. 2000. Ocena skutków regulacji. Najlepsze doświadczenia w krajach OECD.
 10. Obłój K., Trybuchowski, M. 1999. Zarządzanie strategiczne. w: Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.) Zarządzanie. Teoria i Praktyka, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 11. Obłój K. 2007. Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Warszawa: PWE.
 12. Pac-Pomarnacki A. 2006. Rozmowa z Jackiem Foksem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Sport Wyczynowy, nr 7-8, s. 87-93.
 13. Radaelli C. 2004. How Context matters: Regulatory quality in the European Union. www.regulatoryreform.com.
 14. Radaelli C. 2005. Ocena wpływu regulacji w Europie. Państwo i Rynek, nr 2.
 15. RadkeH. 2007. Sport i prawo - jakie regulacje, jaki zakres? Sport Wyczynowy, nr 7-9, s. 139-140.
 16. Szpringer W., Rogowski W. (red.) 2007. Ocena skutków regulacji - poradnik OSR, doświadczenia, perspektywy, Warszawa: C.H. BECK.
 17. Surdej A. 2003. W poszukiwaniu instrumentów wzrostu efektywności działań państwa. Metoda analizy wpływu regulacji. Państwo i Rynek, nr 1.
 18. Stiglitz J. 2004. Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 19. Uchwała Rady Ministrów nr 49 z dnia 19 marca 2002 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów, Monitor Polski z 2002 r. Nr 13 poz. 221.
 20. Ustawa z dnia 3 lipca 1984 roku o kulturze fizycznej, Dz. U. z 1984 r. Nr 34 poz. 181. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej, Dz. U. z 1996 r. Nr 25 poz. 113.
 21. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym, Dz. U. z 2005 r. Nr 155 poz. 1298.
 22. Zewnętrzny Komitet Doradczy do spraw Inteligetnych Regulacji. 2004. Smart Regulation. A regulatory strategy for Canada, www.regulatoryreform.com.
 23. Zubek R. 2007. Analiza polskiej praktyki oceny skutków regulacji w latach 2001-2005. w: Szpringer W., Rogowski, W. (red.) Ocena skutków regulacji - poradnik OSR, doświadczenia, perspektywy, Warszawa: C.H. BECK.
Cited by
Show
ISSN
1733-9758
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu