BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasylkowska Magdalena (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa przy zastosowaniu metod analizy fundamentalnej
Assessment of the Financial Situation of the Company Using the Methods of Fundamental Analysis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 363-372, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Analiza fundamentalna, Analiza finansowa
Value Based Management (VBM), Fundamental analysis, Financial analysis
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa wymaga znajomości czynników ją kształtujących, rozpoznania ryzyka i zagrożeń występujących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu gospodarczym. Konieczna jest również znajomość przewidywanych rezultatów decyzji podejmowanych w obszarach związanych z kształtowaniem wartości firmy i zastosowanie analizy finansowej, która, dysponując odpowiednimi metodami i narzędziami, umożliwia przygotowanie niezbędnych ocen wartościujących do odpowiedzialnego podejmowania decyzji. (abstrakt oryginalny)

Company's value managing requires a set of skills. It also necessitates the predictions of the expected results of decisions corresponding to the field of creating the company's value. The essence of the problem requests the implementation of the fundamental analysis, which, using adequate methods and tools, allows the preparation of essential valuations for a conscious and responsible decision making.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bielawska A.: Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009.
  2. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2010 r., GUS, Warszawa 2011.
  3. Brigham E.F.: Podstawy zarządzania finansami, t. 2, PWE, Warszawa 1996.
  4. Duliniec A.: Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
  5. Kędzior M.: Międzynarodowa struktura kapitału przedsiębiorstw. Ujęcie rachunkowości i finansów, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011.
  6. Micherda B., Górka Ł.: Współczesna analiza finansowa, KW Zakamycze, Kraków 2004.
  7. Micherda B., Górka Ł., Szulc M.: Zarządcza interpretacja sprawozdania finansowego, Delfin, Warszawa 2010.
  8. Nowak E.: Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2008.
  9. Zawadzka D.: Struktura kapitału przedsiębiorstwa, [w:] Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, red. A. Bielawska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu