BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fołtyn Hanna (Uniwersytet Warszawski)
Title
Wizerunek współczesnego menedżera
Source
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2008, nr 1, s. 90-104, tab., załącznik, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Menedżer, Kadra kierownicza, Kształcenie menedżerów, Kwalifikacje menedżera, Rozwój kompetencji menedżerskich, Badania naukowe
Manager, Managerial staff, Managers training, Managerial qualifications, Manager competencies development, Scientific research
Note
streszcz.
Abstract
Artykuł prezentuje wyniki badań nad cechami i umiejętnościami kadry kierowniczej. Badania ankietowe zostały przeprowadzone w latach 2006-2007 na 240 kierownikach prezentujących bardzo zróżnicowane organizacje, szczeble kierownicze, wykształcenie, wiek i inne dane personalne. Za podstawę badań i porównanie przyjęto zestaw cech i umiejętności J. Penca i jego założenia co do wizerunku menedżerów. Badania wykazały znaczny rozwój polskich kierowników na początku XXI wieku i pozytywny wizerunek współczesnych menedżerów. (abstrakt oryginalny)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bloom H., Calori R. 1995. Zarządzanie europejskie, Warszawa: Poltext.
  2. Nosal C. 1997. Psychologia decyzji kadrowych, Kraków: Wydawnictwo PSB.
  3. Penc J. 2000. Menedżer w uczącej się organizacji, Łódź: Wydawnictwo Menadżer.
  4. Robbins S.P. 1998. Zachowanie w organizacji, Warszawa: PWE.
  5. Schroeder J. 2000. Zarządzanie w przedsiębiorstwie międzynarodowym, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
Cited by
Show
ISSN
1733-9758
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu