BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maciąg Agnieszka (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
Title
Komunikacja interpersonalna a jakość świadczeń zdrowotnych : istota relacji lekarz - pacjent w medycynie
Source
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2008, nr 1, s. 125-133, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Komunikowanie interpersonalne, Świadczenia zdrowotne, Efektywne komunikowanie
Interpersonal communication, Health care benefits, Effective communication
Note
streszcz.
Abstract
Proces porozumiewania w ostatnich latach stał się zasadniczym czynnikiem warunkującym jakość oferowanych usług medycznych, umożliwiającym zmniejszenie dystansu społecznego pomiędzy personelem medycznym a świadczeniobiorcą. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie istoty i roli komunikacji interpersonalnej w ochronie zdrowia w aspekcie usprawniania jakości świadczeń zdrowotnych oraz omówienie najistotniejszych barier w procesie przekazywania informacji. (abstrakt oryginalny)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Freidson E. 1970. Profession of Medicine: A Study of Applied Knowledge, New York: Dodd Mead.
 2. Gros U. 2003. Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, Warszawa: PWN.
 3. Hebanowski M., Kliszcz J., Trzeciak B. 1999. Poradnik komunikowania się lekarza z pacjentem, Warszawa: PZWL.
 4. Jakubik A. Granice poznania drugiego człowieka w psychiatrii, www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=89.
 5. Janis I.L. 1958. Psychological stress, New York: Wiley.
 6. Maciąg A. 2004. Rola informacji w procesie tworzenia jakości usług medycznych. Zdrowie i Zarządzanie, tom VI, nr 6.
 7. Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M. 2003. Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka, Warszawa: CeDeWu.
 8. Parsons T. 1969. Struktura społeczna a osobowość, Warszawa: PWE.
 9. Robbins S.P. 2002. Zasady zachowania w organizacji, Poznań: Zysk i S-ka.
 10. Sheridan Ch.L., Radmacher S.A. 1998. Psychologia zdrowia. Wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia, Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
 11. Skarżyńska K. 1981. Spostrzeganie ludzi, Warszawa: PWN.
 12. Tobiasz-Adamczyk B. 2002. Relacje lekarz - pacjent w perspektywie socjologii medycyny, Kraków: Wydawnictwo UJ.
Cited by
Show
ISSN
1733-9758
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu