BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skrzypczak Zofia (Uniwersytet Warszawski)
Title
Możliwości wykorzystania analiz ekonomicznych w ochronie zdrowia
Source
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2007, nr 2, s. 32-39, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Zdrowie, Ochrona zdrowia, Analiza ekonomiczna
Health, Health care protection, Economic analysis
Note
streszcz.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja podstawowych analiz wykorzystywanych w farmakoekonomice. Farmakoekonomika pozwala np. doprowadzić do porównywalności koszty oraz efekty (korzyści) danego sposobu leczenia i umożliwia dokonanie wyboru między alternatywnymi metodami terapeutycznymi. Ustalanie kosztów jest jednoznaczne metodologicznie, natomiast efekty (korzyści) mogą być wyrażone w jednostkach monetarnych (pieniężnych), naturalnych (np. skrócenie pobytu w szpitalu o określoną ilość dni) lub dodatkowych (np. lata życia ze skorygowaną jakością). W farmakoekonomice wykorzystuje się: analizę minimalizacji kosztów (CMA), analizę wydajności kosztów (CBA), analizę efektywności kosztów (CEA) i analizę użyteczności kosztów (CUA). (abstrakt oryginalny)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czech M. 2006. Farmakoekonomika jako narzędzie zarządzania w gospodarowaniu lekami w Polsce, Warszawa: IPiS.
  2. Czech M. (red.) 2004. Farmakoekonomika. Ekonomiczna ocena programów ochrony zdrowia, Warszawa: Oficyna Wydawnicza PW.
  3. Drummond M., O'Brien B., Stoddart G., Torrance G.W. 2003. Metody badań ekonomicznych programów ochrony zdrowia, Gdańsk: VIA Medica.
  4. Kissimowa-Skarbek K. 1998. Analizy ekonomiczne w opiece zdrowotnej. w: Piździoch S. i A. Ryś (red.) Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia. Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "VESALIUS".
  5. Niżankowski R., Bata M., Dubiel B., Hetnat M., Landa K., Plisko R., Wilk N. 2002. Analiza opłacalności, Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "VESALIUS".
  6. Orlewska E. 1999. Podstawy farmakoekonomiki, Jaworzno: UNIMED.
  7. Orlewska E. Nowakowska E. 2004. Farmakoekonomika, Poznań: Wydawnictwo AM.
  8. Skrzypczak Z. 2004. Analizy ekonomiczne w ochronie zdrowia. w: Turyna J. i W. Szczęsny (red.) Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Warszawa: Difin.
  9. www.farmakoekonomika.com.pl.
Cited by
Show
ISSN
1733-9758
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu