BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzybowski Marek (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Wydatki inwestycyjne w wybranych portach regionu Morza Bałtyckiego - studia przypadków
Investments Expenditure in Selected Seaports in the Baltic Sea Region - Case Studies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 513-524, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Infrastruktura transportu, Transport morski, Porty morskie, Inwestycje
Transport infrastructure, Sea transport, Seaports, Investment
Note
streszcz., summ..
Country
Region Morza Bałtyckiego
Abstract
W artykule przedstawiono inwestycje w wybranych portach Regionu Morza Bałtyckiego w celu zwiększenia ich konkurencyjności na rynku logistycznym. Opisano inwestycje realizowane przez administracje portów, wspierane finansowo przez rządy, miasta i fundusze z Unii Europejskiej. Zaprezentowano wybrane przykłady inwestycji i ich efektów z Rosji, państw Bałtyckich, Skandynawii, Niemiec i Polski. Nowe porty, terminale i centra logistyczne budowane są w celu rozwoju funkcji logistycznych portów morskich Regionu Morza Bałtyckiego. (abstrakt oryginalny)

The article presents the investments in selected Baltic Sea Region ports to increase their competitiveness in the logistic market. The investments were carried out by the port authorities and financially supported by governments, cities and EU funds. The investments' examples and their effects from Russia, Baltic States, Scandinavia, Germany and Poland are presented. In order to develop logistic functions in the regions, new ports, terminals and logistic centers have been built. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. AS Tallinna Sadam, Consolidated Annual Report for the Financial Year Ended on 31 December 2011, Tallinn 2012.
  2. Baltic maritime transport, Maritime, "Baltic Transport Journal" 2010, No. 1.
  3. Baltic Port List 2009, University of Turku, Centre for Maritime Studies, Turku 2010.
  4. Freeport of Riga development program, Riga 2011.
  5. Grzybowski M.: Port of Gdynia Turns 90, "The Warsaw Voice", 29 November 2012.
  6. Grzybowski M.: DCT Gdańsk zwiększa potencjał, "Polska Gazeta Transportowa" 2013, nr 3.
  7. Germany's Seaports 2011, Association of German Seaport Operators, Germany Trade & Invest, Berlin 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu