BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciesielski Karol (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Rudnicka Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Opcje realne w inwestycjach funduszy Venture Capital
Real Options in Venture Capital Investments
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 443-452, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Inwestycje finansowe, Efektywność inwestycji, Opcje realne, Venture capital
Financial investment, Efficiency of investment, Real options, Venture capital
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest próba ukazania alternatywnej metody wyceny inwestycji dokonywanych przez fundusze typu Venture Capital. W tym celu autorzy opracowania pokazują w jakich sytuacjach do oceny efektywności inwestycji może zostać użyty rachunek opcyjny. Na podstawie analiz autorzy proponują, aby wykorzystywać opcje realne nie tylko do oceny kapitału własnego, ale również do oceny patentów oraz samej umowy inwestycyjnej. Takie podejście do problemu ma zwrócić większą uwagę na niepewność, która jest nieodzownym punktem przy tego typu inwestycjach, a którą ciężko jest ująć za pomocą tradycyjnych metod. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is an attempt to answer the question whether real options can be an efficient form of valuation of Venture Capital Investments. The authors have showed in what situations Real Options Valuation can be used to evaluate the effectiveness of an investment. On the basis of the analysis the authors have proposed to use real options to evaluate not only equity, but also the patents and the rights connected with the investment agreement. This approach to the problem pays more attention to uncertainty, which is an essential element of investments of this type and is hard to evaluate by traditional methods.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brach M.A.: Real options in practice, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey 2003.
 2. Cossin D., Leleux B., Saliasi E.: Understanding the economic value of legal covenants in investment contracts: a real-options approach to venture equity contracts, FAME - International Center for Financial Asset Management and Engineering, Geneva 2002.
 3. Cumming D., Johan S.: Venture Capital and private equity contracting. An international perspective. Academic Press, Burlington 2009.
 4. Damodaran A.: Finanse korporacyjne Teoria i Praktyka, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
 5. Gompers P.: Optimal Investment, Monitoring, and the Staging of Venture Capital, "The Journal of Finance" 1995, Vol. 50, No. 5.
 6. Hsu Y.: Staging of Venture Capital Investment: A Real Options Analysis, University of Cambrige, JIMS, 2002.
 7. Kester W.: Today's options for tomorrow's growth, "Harvard Business Review" 1984, 62 (2).
 8. Mun J.: Real options analysis. Tools and Techniques for Valuing Strategic Investments and Decisions, JohnWiley & Sons, New Jersey 2006.
 9. Rudnicka B.: Problemy związane z wyceną młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw, [w:] Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw, red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 10. Rutkowski A.: Podejście opcyjne w wycenie przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 11/2002.
 11. Rudny W.: Opcje rzeczowe w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu