BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Comporek Michał (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wpływ transakcji zakupu praw do kart zawodniczych piłkarzy na kształtowanie kursów akcji klubów piłkarskich w krótkim okresie
The Impact of the Investment on the Purchase of the Rights to the Player on the Pricing of Sport Joint Stock Companies in a Short Period
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 453-463, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Sport, Kluby piłkarskie, Klub sportowy, Finanse behawioralne, Spółki akcyjne
Sport, Football clubs, Sports club, Behavioural finance, Joint stock companies
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cechą charakterystyczną działania największych i najbardziej rozpoznawalnych klubów piłkarskich świata jest globalny zasięg ich działania w formie głównie spółek akcyjnych oraz funkcjonowanie skierowane na maksymalizację zysku finansowego. Takiemu stanowi rzeczy sprzyjać mają szeroko rozumiane inwestycje. W przypadku klubów piłkarskich mogą to być inwestycje związane z nabywanie praw do kart zawodniczych sportowców. Głównym celem artykułu jest zbadanie wpływu inwestycji dotyczącej zakupu prawa do karty zawodniczej piłkarza na kształtowanie cen akcji sportowych spółek akcyjnych w okresie pięciu kolejnych notowań następujących po oficjalnym potwierdzeniu zawarcia transakcji transferowej. Badania empiryczne opierają się na wyodrębnionych dwudziestu największych co do wartości transferach zawodników do klubów piłkarskich notowanych na Stoxx Europe Football Index w sezonach 2011/2012 i 2012/2013. (abstrakt oryginalny)

characteristic feature of the largest and most recognized football clubs in the world is the global reach of their operations, mainly in the form of joint stock companies and the operation aimed to maximize financial gain. Investments in their broad sense are conductive to such a situation. In the case of football clubs, they can be widespread investments related to transfers of players. The main objective of this paper is to examine the impact of the investment on the purchase of the rights to the player on the pricing of sport joint stock companies during the five consecutive exchange quotations following the official confirmation of the transfer transaction. Empirical studies are based on twenty largest transfers of football players to clubs listed on the Stoxx Europe Football Index in the seasons 2011/2012 and 2012/2013.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamkiewicz Z.: Wartość godziwa i jej ustalanie, Rachunkowość nr 9/2001, Warszawa 2001.
  2. Cajsel W., Charakter prawny karty zawodniczej (karty zgłoszenia), "Sport Wyczynowy" 2001, nr 5.
  3. Czuba M.: Zachowania inwestorów, "Gazeta Giełdy Parkiet", http://www.parkiet.com/artykul/70941. html?p=2,2000.
  4. Gmytrasiewicz M.: Aktywa inwestycyjne przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2002.
  5. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  6. Maksymiuk K.: Cristiano Ronaldo w sprawozdaniu finansowym, czyli o wartościach niematerialnych w klubach piłkarskich, "BDO Podatki i Rachunkowość" 2008, nr 8 (10).
  7. Plummer T.: Psychologia rynków finansowych. U źródeł analizy technicznej, Wig-Press, Warszawa 1995.
  8. Sperandeo V., Sullivan Brown T.: Trader Vic. Metody mistrza Wall Street, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
  9. Rudzki W.: Piłkarz jako wkład niepieniężny do spółki akcyjnej, [w:] Prawo sportowe i turystyczne - między regulacją a deregulacją, red. M. Kaliński, M. Koszowski, AT Wydawnictwo, Kraków 2011.
  10. Sznajder A., Marketing sportu, PWE, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu