BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lotko Aleksander (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Title
Źródła różnorodności informacji w marketingu relacyjnym
Source
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2007, nr 1, s. 67-73, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Źródła informacji, Zarządzanie Kontaktami z Klientem, Systemy informatyczne, Przepływ informacji
Information source, Customer Relationship Management (CRM), Computer system, Data flow
Note
streszcz.
Abstract
Jest wiele źródeł różnorodności informacji, mogą mieć one naturę infologiczną lub datalogiczną. W artykule rozróżniono te dwa pojęcia, a następnie zaprezentowano zarys marketingowej koncepcji zarządzania relacjami z klientem oraz przedstawiono budowę systemów informatycznych ją wspierających, ze szczególnym uwzględnieniem przepływów danych i informacji. Wymieniono także narzędzia informatyczne służące generowaniu informacji o klientach. Wreszcie zaprezentowano infologiczne i datalogiczne źródła różnorodności informacji i scharakteryzowano je w kontekście generowania oraz wykorzystania użytecznej informacji w celu bardziej skutecznego zarządzania relacjami z klientem. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bajer M., Ligęza A. 2001. Metody redukcji nadmiaru informacji na etapie jej rozpowszechniania w cyklicznym procesie zarządzania wiedzą. w: Materiały Konferencyjne Metody i Systemy Komputerowe w Badaniach i Projektowaniu Inżynierskim, Kraków: AGH.
  2. Dejnaka A. 2002. CRM: Zarządzanie kontaktami z klientami, Gliwice: Helion.
  3. Dyche J. 2002. CRM: Relacje z klientami, Gliwice: Helion.
  4. Frąckiewicz E. 2004, Wiedza o kliencie jako element budowy systemu informacji marketingowej. w: Szewczyk A. (red.) Informacja - dobra lub zła nowina, Szczecin: Hogben.
  5. Gordon I. 2001. Relacje z klientem: Marketing partnerski, Warszawa: PWE.
  6. Kasprzak T. 2003. Biznes i technologie informacyjne - perspektywa integracji strategicznej, Warszawa: Nowy Dziennik.
  7. Kotler P. 1994. Marketing: Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa: Gebethner & S-ka.
  8. Stefanowicz B. 2004. Informacja, Warszawa: SGH - Oficyna Wydawnicza.
  9. Sundgren B. 1973. An Infological Approach to Data Bases, Stockholm: Centralbyran.
Cited by
Show
ISSN
1733-9758
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu