BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Keller Jakub (Uniwersytet Łódzki), Koziński Jakub (Uniwersytet Łódzki), Krzeczewski Bartłomiej (Uniwersytet Łódzki), Pastusiak Radosław (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wpływ doświadczenia i wiedzy inwestorów na efektywność inwestycji na rynku kapitałowym
The Impact of Experience and Knowledge on Investment Effectiveness on Capital Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 535-544, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Inwestycje finansowe, Rynek kapitałowy, Finanse behawioralne, Stopa zwrotu
Financial investment, Capital market, Behavioural finance, Rate of return
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł skupia się na ocenie wpływu doświadczenia i wiedzy inwestorów na efektywność inwestycji na rynku kapitałowym. Ocena ta dokonywana jest na kanwie teorii behawioralnych. Artykuł bazuje na dwuczłonowej hipotezie zakładającej, iż wraz ze wzrostem wiedzy oraz doświadczenia inwestycyjnego początkujący inwestor osiąga wyższą stopę zwrotu z inwestycji, a także zmniejsza poziom ryzyka podejmowanych inwestycji. W opracowaniu zostały przedstawione wyniki i wnioski z przeprowadzonego przez autorów kontrolowanego eksperymentu naukowego. (abstrakt oryginalny)

This article is focused on the assessment of the impact of experience and knowledge on investment effectiveness on capital market. The assessment is made in the context of the behavioral finance and investment psychology theory. The elaboration is based on the assumption that the higher the level of knowledge and experience of beginner investor is the better rate of return is achieved and the lower investment risk is generated. In the article there are presented findings and results of the controlled scientific experiment conducted by the authors.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Tyszka T., Zaleśkiewicz T.: Racjonalność decyzji, PWE, Warszawa 2001.
  2. Nofsinger J.R.: Psychologia inwestowania, Helion, Gliwice 2011.
  3. Moore D.A., Kurtzberg T.R., Fox C.R., Bazerman M.H.: Positive Illusions and Forecasting Errors in Manual Fund Investment Decisions, [w:] "Organizational Behavior and Human Decision Processes" 1999, Vol. 79, No. 2, Academic Press.
  4. Fałkowski A., Tyszka T.: Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk 2006.
  5. Vissing-Jorgensen A.: Perspectives on Behavioral Finance: Does "Irrationality" Disappear with Wealth? Evidence from Expectations and Action, [w:] NBER "Macroeconomics Annual" 2003, No. 18.
  6. Arkes H., Blumer C.: The psychology of Sunk Cost, [w:] "Organizational Behavior and Human Decision Processes" 1985, No. 35.
  7. Shefri H., Statman M.: The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too Long: Theory and Evidence, [w:] "Journal of Finance" 1985, No. 40.
  8. Samuelson W., Zeckhauster R.: Status Quo Bias in Decision Making, [w:] "Journal of Risk and Uncertainty" 1988, No. 1.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu