BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krysiak Zbigniew (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Zdolność prognostyczna modelu opcji rzeczywistych w ocenie wartości spółki
Real Options Model's Predictive Ability in Evaluating Company's Value
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 545-561, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Opcje rzeczywiste, Procesy stochastyczne, Model GARCH, Zarządzanie ryzykiem
Real options, Stochastic processes, GARCH model, Risk management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł prezentuje ocenę możliwości prognostycznych modelu opcji rzeczywistych. Dokonano oszacowania wartości 19 spółek na koniec 2010 roku na podstawie modelu dwumianowego, przy założeniu danych wejściowych, tj. wartości rynkowej spółek oraz zmienności wartości, oszacowanych na koniec 2002 roku. Taki rodzaj back testu dostarczył stosunkowo dobre wyniki. Badanie wskazuje, że szacowanie wartości spółki w oparciu o zmienność wartości jest dobrym instrumentem dostarczającym wyniki, które mogą być silną podstawą w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. (abstrakt oryginalny)

This paper presents real option model based on binominal tree approach, applied as a tool for forecasting purposes. The research was based on 19 companies from Warsaw Stock Exchange. Concept of this research utilizes back testing approach. The value of all companies at the end of 2010 was estimated based on input data, consisting of company's value and volatility, estimated at the end of 2002. The results are rather positive indicating that volatility driving the value of the company is very close to the average volatility level in the particular branch the company is operating in.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Copeland T., Antikarov V.: Real Options, Texere LLC, New York 2003.
 2. Guthrie G.: Real Options in Theory and Practice, Oxford University Press, New York 2009.
 3. Hull C.J.: Options, Futures, and other Derivatives, Prentice Hall, New Jersey 2009.
 4. Krysiak Z.: Ryzyko kredytowe a wartość firmy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 5. Krysiak Z.: Wpływ sektora bankowego na cykle upadłości przedsiębiorstw, [w:] Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 6. Krysiak Z.: Wycena przedsiębiorstwa w modelu opcji rzeczywistych. Wycena przedsiębiorstwa, red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2011.
 7. Krysiak Z.: Wartość ryzyka, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2011, nr 18.
 8. Krysiak Z.: Jakość zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach działających w Polsce, [w:] Zarządzanie Zintegrowanym Ryzykiem Przedsiębiorstwa w Polsce, red. S. Kasiewicz, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 9. Krysiak Z.: Achieving Enterprise Stability Based on Economic Capital, "Graziadio Business Review" 2011, Vol. 14, Issue 4, http://gbr.pepperdine.edu/2011/12/achieving-enterprise- stabilitybased- on-economic-capital/, Los Angeles 2011.
 10. Krysiak Z.: Enterprise Risk Modeling Based on Related Entities, www.soa.org/news-and- publications/ publications/other-publications/monographs/pub-other-monographs.aspx, Chicago 2012.
 11. Mun J.: Real Options Analysis, John Wiley & Sons, New Jersey 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu