BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rudny Włodzimierz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Real Options in Project Management
Opcje realne w zarządzaniu projektami
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 59, s. 585-596, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Inwestycje, Projekty inwestycyjne, Ryzyko inwestycyjne, Opcje realne
Investment, Investment project, Investment risk, Real options
Note
streszcz., summ..
Abstract
Opcje realne stopniowo zyskują na popularności, jako narzędzie wyceny i narzędzie redukcji ryzyka projektów inwestycyjnych. Pozwalają na wycenę elastyczności menedżerskiej oraz wycenę ryzyka uwzględniającą sekwencyjność dużych przedsięwzięć. Metoda opcji rzeczowych traktowana jest jako alternatywa dla, lub uzupełnienie, metod oceny efektywności opartych na dyskontowaniu oczekiwanych przepływów pieniężnych. Rośnie liczba publikacji poświęconych możliwości aplikacji opcji realnych w inwestycjach w branży transportu i komunikacji. Jedną z dobrze udokumentowanych aplikacji jest zastosowanie opcji gwarancji dochodu w projektach budowy autostrad w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Rozwój teorii opcji realnych nie idzie w parze ze wzrostem aplikacji tej koncepcji praktyce. Wśród przyczyn takiego rzeczy wymienia się m.in. złożoność modeli matematycznych wykorzystywanych do wyceny opcji oraz brak pełnej kompatybilności między zmiennymi wykorzystywanymi w modelach wyceny opcji finansowych a ich odpowiednikami w modelach wyceny opcji realnych. (abstrakt oryginalny)

Real options have become an increasingly popular tool of valuation and risk management in investment projects analysis. They allow valuation of managerial flexibility and help in project risk mitigation either through highlighting the desired sequencing of the project or through generation of compensating cash flows. Real options are considered an alternative or a supplement to traditional methods of project evaluation based on discounting expected cash lows. Numerous publications recommend the application of real options in transportation projects. This includes PPP highway projects where option-based tools are used to hedge against the risk of low revenue. The collar option appears to be an attractive alternative to earlier recommended revenue guarantee put option. Despite numerous theoretical works, the actual use of real options in business practice is still limited. This is due to some factors, like mathematical complexity of real options models and problems with precise determination of variables which serve as valuation model inputs.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bowe, M., Lee, D.: Project evaluation in the presence of multiple embedded real options: evidence from the Taiwan High-Speed Rail Project, "Journal of Asian Economics" 2004, Vol. 15, Issue 1: 71-98.
 2. Cow J., Regan A.: Real option pricing of network design investments, "Transportation Science" 2011, Vol. 45, Issue 1: 50-63.
 3. Evans, J, Zhang, D.: Real options evaluation of financial investment in flexible manufacturing systems in the automotive industry, "International Journal of Automotive Technology and Management" 2009, Vol. 9, Issue 3: 275-289.
 4. Ford, D., Sobek, D.: Adapting Real Options to New Product Development by Modeling the Second Toyota Paradox, "IEEE Transactions on Engineering Management" 2005, Vol. 52, Issue 2: 175-185.
 5. Galera A., Solińo, A.: A Real Options Approach for the Valuation of Highway Concessions, "Transportation Science" 2010, Vol. 44, Issue 3: 416-427.
 6. Hult, G., Craighead, T., Ketchen, D.: Risk uncertainty and supply chain decisions, "Decision Sciences", 2010, Vol. 41, Issue 3: 435-458.
 7. Jain, A., Cox, R.: Airfare price insurance: a real option model, "Journal of Financial risk" 2011, Vol. 12, Issue 1: 5-14.
 8. Johnson, B.: Supply chain coordination and performance management with real options, "Multinational Finance Journal" 2010, Vol. 14, Issue 1: 29-64.
 9. Lander, D., Pinches, G.: Challenges to the practical implementation of modeling and valuing real options, "The Quarterly Review of Economics and Finance" 1998, Vol. 38, Special Issue: 537- 567.
 10. Laughton, D.: The potential use for modern asset pricing methods for upstream petroleum project evaluation: Introductory remarks, "Energy Journal" 1998, Vol. 1, Issue 1: 1-9.
 11. Kaluza, B., Blecker, T., Bischof, C.: Strategic Management in Converging Industries, Discussion Paper No. 9803, University of Klagenfurt, Klagenfurt 1993.
 12. Miller, L., Park, C.: Decision making under uncertainty - Real Options to the rescue?, "The Engineering Economist" 2002, Vol. 47, Issue 2: 105-145.
 13. Mitchell, G., Hamilton, W.: Managing R&D as a strategic option, "Research and Technology Management" 1988, Vol. 31, Issue 3: 15-22.
 14. Shan L., Garvin M., Kumar R.: Collar options to manage revenue risks in real toll public-private partnerships transportation projects, "Construction Management and Economics" 2010, Vol. 28, Issue 10: 1057-1069.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu